Krizne intervencije

Krizna situacija oz. kriza pomeni, da se prej znosne okoliščine zaradi dodatnega novega dejavnika spremenijo v neznosne. Nastopi neugodna interakcija med osebnimi potezami posameznika in zunanjim okoljem, kot njegov odziv na te zanj novo nastale okoliščine. VRSTE KRIZ: RAZVOJNE KRIZE: vemo, da se bodo v življenju pojavile in so sestavni del človekovega dozorevanja (rojstvo, vstop …

Zdravstveno vzgajanje operiranca in odpust v domače okolje

– DIHANJE (informiranje P glede zdravega življenjskega stila, opuščanje razvad – kajenje, osveščanje o pomenu gibanja na svežem zraku) – PREHRANJEVANJE in PITJE (svetovanje o zdravi prehrani, 3-5 obrokov dnevno, uživanje zadostne količine tekočine) – IZLOČANJE in ODVAJANJE (skrb za redno odvajanje, zaprtje, driska, izločanje zadostne količine urina, primesi) – GIBANJE in USTREZNA LEGA TELESA, …