Anatomija in fiziologija 1.del

Anatomija Preučuje zunanjo in notranjo zgradbo človeka. Se ukvarja z zunanjo in notranjo zgradbo človeškega telesa. LOČIMO: – makroskopsko anatomijo (preučuje obliko in vidno zgradbo človeškega telesa). –       Regionalno anatomijo (preučuje določene dele). –       Sistemska anatomija (preučuje več organov).  – mikroskopsko anatomija –       Citologija, –       Histologija, –       Klinična anatomija (RTG, UZ, CT).