Komunikacija z bolniki, ki imajo kognitivne motnje

Demenca – upad ali izguba kognitivnih sposobnosti: – mišljenje – govor – delo – kreativno ustvarjanje Demenca napreduje progresivno – postopno, a motnje so vsako leto hujše. Sama po sebi ne pomeni velike nesreče za človeka, če so odnosi in okolje primerni in se prilagodijo človeku. Sprejeti jih moramo takšne, kot so. Za njihovo vedenje …