Problemski pristop v psihiatrični zdravstveni negi

1. UVOD Bolniki z duševno boleznijo so družbeno stigmatizirana rizična populacija. Pri njej srečamo kompleksne probleme na številnih področjih življenja. Ta populacija prihaja v stik s številnimi javnimi službami in organizacijami. Bolniki z duševnimi boleznimi običajno težje komunicirajo z okolico, so izolirani, kar še dodatno otežuje njihov položaj in seveda delo z njimi. Velikokrat so …

Zdravstvena nega duševnega bolnika

Odnos do bolnika naj bo topel,pozoren,vzpodujajoč in empatičen. Duševni bolniki se pogosto pomaknejo vase in socialno izolirajo, kajti okolica še vedno gleda vanje z predsodki, s strahom,odporom.. Zelo pomembno je vključiti zdravljenje in seveda priprava na dopust in vsakdanjo življenje. PROCESNA METODA DELA Ugotavljanje potreb zdravstvene nege. Pozorni smo na telesne, duševne in socialne potrebe,pomemben …