Psihosomatske bolezni

PSIHOSOMATSKE  ALI SOMATOFORNE motnje so prehodne ali trajne motnje telesnega delovanja, ki nastanejo kot posledica delovanja sedanjih ali preteklih psihičnih vplivov in mehanizmov.   PSIHOSOMATSKE BOLEZNI OTROK: ENUREZA = močenje postelje ali hlačk po 4. letu starosti (približno 10 % otrok v tej starosti, 4,5 % v šolski dobi, nekaj tudi adolescentov), pojavlja se nočna …

Motnje pozornosti in osredotočanja

POZORNOST je sposobnost usmerjanja duševnosti na določene vsebine. OSREDOTOČANJE je sposobnost vzdrževanja pozornosti na določenih vsebinah. Pri pozornosti oz. koncentraciji sta pomembni dve lastnosti: – TENACITETA = sposobnost za daljši čas oz. trajno usmerjati pozornost na nek določen predmet ali dogajanje, – VIGILNOST= sposobnost, da pozornost usmerimo na nekaj novega.   MOTNJE: slabo vzdrževanje pozornosti …

Motnje zavesti in spomina

ZAVEST pomeni zavedanje sebe in sveta. Ocenjujemo budnost bolnika in bistrino zavesti. MOTNJE ZAVESTI: KVANTITATIVNE (prizadeta budnost): SOMNOLENCA (bolnik je zaspan,  z dražljajem ga je mogoče zbuditi, možen razgovor), SOPOR ( bolnik se na dražljaje odziva refleksno, pogovor ni mogoč), KOMA (bolnik se na dražljaje ne odziva); KVALITATIVNE (prizadeta bistrina): ZMEDENOST (bolnik slabše zaznava resničnost …