Prehranjevanje in pitje – zdravstvena nega

1.Naštej faktorje, ki vplivajo na prehranjevanje ? Socialno kulturni faktorji Izbira živil in način življenja ljudi vplivata na prehranske navade ljudi, toda v današnjem času se vedno bolj nagiba k industrijsko pripravljeni hrani. Faktorji okolja Naravno življenjsko okolje lahko s svojo ponudbo hrane  človeka ogroža, zaradi: § onesnaženosti okolja § izropanost surovin v zemlji…