Stoma

Je umetna odprtina, ki jo opravi kirurg. Ločimo: Dihalna stoma ( TRAHEOSTOMA ). Stome za hranjenje= –       PEG- Perkutana endoskopska gastrostoma. –       JEJUNOSTOMA (direktno v tanko črevo). Odvajalne stome: –       Urostoma, –       Cekostoma, –       Ileostoma, –       Transvestostoma, –       Sigmoidostoma.  

Hranjenje

Vrste hranjenja: Per Os (skozi usta)-fiziološko hranjenje, ENTERALNO hranjenje – v prebavni trakt –       V tanko črevo= JEJUNOSTOMA-kirurško narejena odprtina. –       PEG=Perkutana Endoskopska Gastrostoma, –       NGS=Nazo Gastrična sonda (sonda, ki je uvedena skozi nosno votlino direktno v želodec), –       OGS=OroGastrična Sonda. PARANTERALNO hranjenje- mimo prebavnega trakta ( v žilo v obliki infuzij ). –       Dajemo …

Hranjenje bolnika po želodčni sondi

Cilji: –       Da dobi predpisano vrsto in količino hrane, –       Dobra prehranjenost in hidriranost bolnika, –       Higiensko in tehnično pravilno izvedena intervencija.   Materiali in pripomočki: –       Tovarniško pripravljena hrana (enteralna), –       Ogreta na sobno temperaturo, –       Enteralni sistem za hranjenje (črpalka),