Preiskave v zdravstvu in paliativa

PALIATIVNA OSKRBA konvencionalni princip – negiranje umiranja, pozornost usmerjena k bolezni, izogibanje narkotikov in pomirjevalov, beg pred umiranjem. paliativni princip – umiranje kod del življenjskega ciklusa. Pozornost je usmerjena na človeško doživljanje, sodelovanje, odprta komunikacija, osredotočimo se na posamezne stopnje umiranja, prilagajanje narkotikov in pomirjeval za ublažitev bolečine.