Motnje zavesti in spomina

ZAVEST pomeni zavedanje sebe in sveta. Ocenjujemo budnost bolnika in bistrino zavesti. MOTNJE ZAVESTI: KVANTITATIVNE (prizadeta budnost): SOMNOLENCA (bolnik je zaspan,  z dražljajem ga je mogoče zbuditi, možen razgovor), SOPOR ( bolnik se na dražljaje odziva refleksno, pogovor ni mogoč), KOMA (bolnik se na dražljaje ne odziva); KVALITATIVNE (prizadeta bistrina): ZMEDENOST (bolnik slabše zaznava resničnost …