Motnje čustvovanja

ČUSTVOVANJE služi izražanju odnosa do sebe in okolja. Ločimo: – AFEKTE = kratkotrajni in siloviti čustveni odzivi (strah, veselje, žalost, jeza, bes), – RAZPOLOŽENJE = dolgotrajnejše čustveno stanje (optimizem, pesimizem).   MOTNJE: 1. KOLIČINSKE: A) BOLESTNA DEPRESIJA = bolezensko potenciranje pesimizma; kaže se kot POBITOST, HUD OBUP => bolnik vidi izhod le v samomoru; za …