Zdravstvena nega maničnega bolnika

ZNAČILNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE: –       Nevznemirjajoče okolje, –       Umirjeno zdravstveno osebje, –       Postavljanje omejitev – mej v vedenju, da bolnik ni moteč za druge, –       Zaščita pred pretirano aktivnostjo, –       Vključevanje v dejavnost, kjer lahko konstruktivno porabi odvečno energijo, –       Ne smemo se mu posmehovati, kljub otročjem vedenju, ne spodbujati takega vedenja, –       Bolnik je jezav, …