Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki –          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti –          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje –          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim –          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni …