Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE: –          višjo kakovost –          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala Kaj hočemo doseči? dobro počutje bolnika zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja   STOPNJE KAKOVOSTI: –          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… )