Tim in timsko delo

Je delovna skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri doseganju in opravljanju ciljev. Timsko delo je pogoj, da opravimo selo kakovostno. Sodelujejo različni strokovnjaki, vsak tim ima tudi vodjo. Vsi pa morajo imeti dobro predznanje in skupne cilje. V timu je lahko največ 12 članov. Vodja: –          samozavesten, …

Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki –          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti –          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje –          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim –          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni …

Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE: –          višjo kakovost –          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala Kaj hočemo doseči? dobro počutje bolnika zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja   STOPNJE KAKOVOSTI: –          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… )

Kaj je kakovost v zdravstveni negi?

Hiter razvoj na področju medicine in zdravstvene nege od DMS in SMS zahteva kontinuirano učenje in pridobivanje vedno novih znanj. S kakovostjo v zdravstveni negi se je ukvarjala že Florence Nightingale. Ukvarjala se je s sestavo jedilnikov, omejitev in vpliv hrupa na bolnika, serviranje hrane, kakovost in položaj bolniške postelje, zračnost in čistost sobe. Pri …