Sprejem bolnika v bolnišnico

Poznamo Urgenten ali Normalni-načrtovani sprejem. ( bolnik potrebuje KZZ-kartica zdravstvenega zavarovanja in napotnico ). Administrativni postopek, Pregled v ambulanti ( pregleda zdravnik ), SHR- sanitarni higienski režim, Sprejem bolnika na oddelek ( bolnika namestimo v sobo, ki mu je dodeljena, napravimo negovalno anamnezo ).

Hospitalizem

Negativna reakcija bolnika na daljše bivanje v bolnišnici ali več zaporednih bivanj s premori. Vrste hospitalizma: –       Fizični ( padec z bolniške postelje, kontrakture,… ), –       Psihični ( agresivnost, otopelost, depresija, strah,… ), –       Infekcijski ( MRSA, infekcije ran, interhospitalne infekcije,… ). Vzrok: –       Slaba organizacija dela, –       Slabe etične kvalitete osebja,