Motnje volje

HOTENJE pomeni zavedanje svobode lastnega odločanja. MOTNJE: 1. ZMANJŠANJE VOLJE: VOLJA = psihična dejavnost ki vodi našo aktivnost k določenemu cilju. ABULIJA = popolna brezvoljnost (hotena dejavnost bolnika je minimalna), spremlja jo tudi motorična nedejavnost – STUPOR (bolnik leži ali sedi domala negibno, ne govori – noče, komaj reagira/ali sploh ne na bolečinske dražljaje, ne …