Zapiski iz farmakologije

1)      DEFINIRAJ FARMAKOLOGIJO! Je veda ki preučuje medsebojno delovanje  zdravila in organizma. 2)      KAKO DELIMO FARMAKOLOGIJO? OPIŠI! Delimo jo na: Farmakokinetiko – gre za proučevanje vpliva organizma na zdravilo oziroma zajema procese sproščanja, absorbcije, porazdeljevanja, presnove in izločanja zdravila. Farmakodinamika- opisuje in proučuje mehanizme delovanja določenega zdravila v organizmu ter učinke ki jih dosega.