Anoreksija nervoza in bulimija

Anoreksija je bolezensko odklanjanje hrane. Bulimija je bolezensko prenažiranje s hrano , ki jo oboleli nato izbruha. Najpogosteje obolevajo dekleta v adolescenci. Vzrok so psihične motnje, ki najpogosteje izhajajo iz težav v družini. Anoreksija je psihično obolenje, kjer gre za spremenjeno zaznavo lastne podobe. POTEK BOLEZNI: –          negativna samopodoba ( nezadovoljstvo z lastnim videzom ) …

Shizofrenija

Shizofrenija je kronična duševna bolezen. ZNAKI: –       MOTNJE ZAZNAVANJA: halucinacije. –       MOTNJE ČUSTVOVANJA: čustvena splitvenost, neodzivnost, odmaknjenost (paramimija, paratimija). –       MOTNJE MIŠLJENJA: ne morejo misliti, neologizmi, blodnje. –       AVTIZEM: umik bolnika iz resničnosti in pogrezanje v lasten svet bolezenskih doživetij (luknja komunikacije s svetom). –       AMBIVALENCA: nezdružljive želje, predstave, čustva. –       NEGATIVIZEM: aktiven, pasiven. –       …