Seminarska naloga pri predmetu zdravstvena nega oseb s posebnimi potrebami Downov sindrom

UVOD Izbrali sva si temo Downov sindrom, saj nama je ta tema zelo zanimiva. Obe imava izkušnje z osebami z Downovim sindromom; praksa v VDC Tončke Hočevar in življenje z osebo s tem sindromom. Izkušnje z njimi so predvsem pozitivne. LANGDON DOWN Langdon Down  je bil prvi zdravnik, ki je leta 1866 odkril ljudi z …