Rana in oskrba rane

Rana je nasilna prekinitev tkiva, nastala zaradi nesreče ali patogeno. LOČIMO: aseptične rane so neinficirane operativne rane in rane, ki so bile v PP pravilno oskrbovane in v času 6 – 8ur kirurško zdravljenje septične rane so tiste, ki v PP niso bile primerno oskrbovane, kirurško zdravljenje ni bilo pravočasno in operativne rane, ki so …