Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki

–          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti

–          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje

–          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim

–          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni bolnišnice, datum veljavnosti in podpis odgovorne osebe

–          je na 3. ravneh :

–          Raven stroke ( splošni standardi )

–          Standardi za delovno področje

–          Standardi specialnosti

 

LASTNOSTI:

–          morajo biti veljavni in specifični glede na izko strokovno področje

–          jasni in razumljivi

–          vsebovati kriterije, brez njih ni standarda

 

NAMEN:

–          zagotavlja se najvišja kakovost

–          onemogočeno enotno izvajanje strokovnih opravil

–          so enotna podlaga za učenje in praktično delo z dijaki/ študenti

–          omogočajo ustrezno kadrovsko sestavo

–          omogočajo primerjavo med kadrovskimi normativi in dejansko potrebo po kadru

–          delitev dela med različnimi izvajalci zdravstvenih storitev

–          služijo kot pripomoček pri načrtovanju, izvajanju, vrednotenju

[wp_ad_camp_1]

–          omogočajo dobro organizacijsko klimo pri doseganju pozitivnih rezultatov

 

KAJ MORAJO DOBRI STANDARDI ODRAŽATI ?

–          vidike sodobne zdravstvene nege

–          najnovejše ugotovitve raziskovalnega dela

–          strokovno usposobljenost vseh članov tima

–          specifičnost posameznega področja

 

ISO 9001

Je mednarodni standard, ki je postavljen s strani države in zajema nabor zahtev, katerim izvajalci sledijo in so preko njih tudi ocenjeni.

Leave a comment