- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Sprejem bolnika v bolnišnico

Poznamo Urgenten ali Normalni-načrtovani sprejem. ( bolnik potrebuje KZZ-kartica zdravstvenega zavarovanja in napotnico ).

  1. Administrativni postopek,
  2. Pregled v ambulanti ( pregleda zdravnik ),
  3. SHR- sanitarni higienski režim,
  4. Sprejem bolnika na oddelek ( bolnika namestimo v sobo, ki mu je dodeljena, napravimo negovalno anamnezo ).