- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Sladkorna bolezen

Definicija: WHO je opredelila SB kot stanje kronične hiperglikemije.

Fiziologija

 

Oba hormona se sintetizirata v pankreasu, in sicer v Langerhansovih otoèkih ( endokrini del pankreasa ). Insulin sintetizirajo b celice, glukagon paa celice.

 

Pri SB pride do pomanjkanja ali odsotnosti učinkov insulina v telesu. Poruši se razmerje med insulinom in njegovimi antagonisti, in sicer v korist le teh. Pride do pospešene sinteze in mobilizacije enrgijskih virov, čeprav ti že presegajo energijske potrebe tkiv. Tako se pospeši proces glukoneogeneze, čeprav je koncentracija glukoze v krvi daleč nad normalno vrednostjo in je že presegla prag za izločanje glukoze skozi ledvici. Na račun nezaustavljene glukoneogeneze se v  mišicah razgradi 2 x več beljakovin, poveča se ponudba prostih maščobnih kislin.  V takem stanju se poveča izplavljanje ketonskih kislin iz jeter, zato njihova koncentracija v krvi močno naraste, pojavi se huda acidoza. Mobilizacija energijskih virov ni usklajena s porabo.

 

SB razdelimo na dve skupini:

 

TIP I

TIP II

 

 

KRONIČNI ZAPLETI PRI SB

Kronični zapleti so posledica stalno povečane koncentracije glukoze v krvi. Mehanizmi, zaradi katerih pride pri stalno povečani koncentraciji glukoze v krvi do okvar še niso povsem raziskani. V ospredju sta dva mehanizma:

 

Glikacija – pomeni neencimsko vezanje heksoz na beljakovine. Pri povečani koncentraciji glukoze je to vezanje pospešeno. Na ta način se spremeni delovanje beljakovin. Ugotovili so da glikiran LDL slabše prepoznava svoje receptorje, kar podaljša njegov razpolovni čas  v plazmi. Obratno pa je razpolovni čas glikiranih HDL krajši. Na ta naèin se razmerje LDL/HDL poveča, kar deluje aterogeno. Glikiran kolagen je manj topen in tudi bolj odporen pri razkroju s kolagenazo, tako da so te spremembe verjetno vzrok za zadebelitev bazalnih mambran, ki jih opisujemo pri mikroangiopatijah.

poliolna pot – gre za redukcijo glukoze do polihidroksilnega alkohola sorbitola. Sorbitol pa deluje toksično na tista tkiva, kjer za vstop glukoze v tkiva ni potreben insulin – živčevje, očesna leča.

 

Kateri so kronični zapleti?