Skupine mikroorganizmov in njihove značilnosti preizkus

1. V čem se bakterijska spora razlikuje od spore pri glivah?

2. Kaj sestavlja bakterijsko kolonijo? (kakšni potomci)

3. Razložite pojem aseptično delo.

4. Katere trditve veljajo za viruse?
– Njihov velikost je nekaj mikrometrov.
– Nimajo nobenih celičnih organelov.
– Mnogi imajo debelo celično steno.
– Zunaj žive celice se ne morejo razmnoževati.
– Vsi imajo kapsulo.
– So acelularni.
– Nukleinska kislina je DNK.

5. Kako imenujemo površinske glivične infekcije?

6. Imenujte dva rodova gliv, ki povzročata infekcije pri ljudeh.

7. Poimenujte bakterije v obliki.
O:__________________
I:____________________
S:___________________

8. Kaj moramo narediti, če hočemo bakterije opazovati? Opišite postopek, ki ste ga izvedli pri vajah!
[wp_ad_camp_1]
9. Kako gojimo bakterije in kako viruse? Opišite razliko.

10. Med prokarionte sodijo:
– Modrozelene cepljivke in glive
– Bakterije in virusi
– Bakterije in modrozelene ceplivke
– Cepljivke in virusi.

11. Cepitev je:
– Način spolnega razmnoževanja pri bakterijah
– Način nespolnega razmnoževanja pri enoceličarjih
– Način nespolnega razmnoževanja pri bakterijah
– Način brstenja pri prokariontih.

Leave a comment