- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Rana in oskrba rane

Rana je nasilna prekinitev tkiva, nastala zaradi nesreče ali patogeno.

LOČIMO:

Celjenje rane je obnovitveni postopek in poteka:

– DEHISCENCA  je razprtje rane po odstranitvi šivov

– starosti

– pomanjkanja beljakovin

– pomanjkanja vitaminov

– ishemije zaradi pritiska

– nekaterih bolezni

– žarčenja in nekaterih kemoterapevtskih posegov

Cilj nege rane je zagotoviti primarno celjenje brez komplikacij in brez funkcionalne prizadetosti. To lahko dosežemo z odstranitvijo klic, očiščenjem ran in zapiranjem rane.

NAČELA PRI PREVEZI RANE:

KRITERIJI ZA UČINKOVITO PREVEZO RANE

Preveza rane je medicinsko – tehnični poseg, ki ga izvajamo po naročilu zdr. in pri tem upoštevamo:

·         dobro počutje B (psihična priprava, upoštevanje intimnosti, pravilna preveza – gibanje)

·         varnost B (tehnika brez dotika, aseptični postopek, razkuževanje rok, delovne površine, uporaba rokavic, takojšnje odstranjevanje septičnega materiala v ustrezne posode oz. vreče)

·         učinkovitost (ustreznost postopkov, dokumentacija)

·         gospodarnost ( racionalna poraba materiala)

SANITETNI MATERIAL ZA PREVEZO RANE:

·         zloženci

·         vatiranci

·         tamponi

·         povoji

·         vazalinske gaze

·         industrijske obveze

INSTRUMENTI ZA PREVEZO RANE:

·         škarje

·         anatomska pinceta

·         kirurška pinceta

·         pean

·         prijemalka

·         brizgalke

·         igle

·         ledvičke

·         loparčki

·         vatirane palčke