Rana in oskrba rane

Rana je nasilna prekinitev tkiva, nastala zaradi nesreče ali patogeno.

LOČIMO:

  • aseptične rane so neinficirane operativne rane in rane, ki so bile v PP pravilno oskrbovane in v času 6 – 8ur kirurško zdravljenje
  • septične rane so tiste, ki v PP niso bile primerno oskrbovane, kirurško zdravljenje ni bilo pravočasno in operativne rane, ki so se inficirale

Celjenje rane je obnovitveni postopek in poteka:

  • PER PRIMAM (primarno) je hitro (4 – 6 dni), brez komplikacij, robova rane se zlepita s fibrinom, minimalna brazgotina; tako se celijo aseptične rane
  • PER SEKUNDUM (sekundarno) značilno je za septične rane, rana se klinasto zrašča, veliko sekreta izrane, nastane večja brazgotina

– DEHISCENCA  je razprtje rane po odstranitvi šivov

  • PODALJŠANO CELJENJE zaradi:

– starosti

– pomanjkanja beljakovin

– pomanjkanja vitaminov

– ishemije zaradi pritiska

– nekaterih bolezni

– žarčenja in nekaterih kemoterapevtskih posegov

Cilj nege rane je zagotoviti primarno celjenje brez komplikacij in brez funkcionalne prizadetosti. To lahko dosežemo z odstranitvijo klic, očiščenjem ran in zapiranjem rane.

NAČELA PRI PREVEZI RANE:

  • čiste, suhe rane ne prevezujemo
  • aseptične rane čistimo od znotraj navzven, en tampon za en potegljaj
  • septične rane od zunaj navznoter, uporaba rokavic
  • zaporedje prevez na oddelku: najprej aseptične, nato septične
  • nega brazgotin – uporaba mandljevega olja

KRITERIJI ZA UČINKOVITO PREVEZO RANE

Preveza rane je medicinsko – tehnični poseg, ki ga izvajamo po naročilu zdr. in pri tem upoštevamo:

·         dobro počutje B (psihična priprava, upoštevanje intimnosti, pravilna preveza – gibanje)

·         varnost B (tehnika brez dotika, aseptični postopek, razkuževanje rok, delovne površine, uporaba rokavic, takojšnje odstranjevanje septičnega materiala v ustrezne posode oz. vreče)

·         učinkovitost (ustreznost postopkov, dokumentacija)

·         gospodarnost ( racionalna poraba materiala)

SANITETNI MATERIAL ZA PREVEZO RANE:

·         zloženci

·         vatiranci

·         tamponi

·         povoji

·         vazalinske gaze

·         industrijske obveze

[wp_ad_camp_1]

INSTRUMENTI ZA PREVEZO RANE:

·         škarje

·         anatomska pinceta

·         kirurška pinceta

·         pean

·         prijemalka

·         brizgalke

·         igle

·         ledvičke

·         loparčki

·         vatirane palčke

Leave a comment