Priprava bolnika na ginekološko operacijo

Priprava na ginekološko operacijo,kakor tudi ZN po njej predstavlja pomemben delež pri uspehu zdravljenja bolnice. TZN se more tega zavedati in z svojim strokovno opravljenim delom prispevati k čimprejšnjemu okrevanju bolnice. Vse bolnice se bojijo operacije, narkoze, post operativnih bolečin in težav,ki jih pričakujejo po operaciji. Zato jim zdravnik pojasni namen in potek operacije z vsemi možnimi posledicami in jih pomiri. Na ta način se lahko zmanjšajo nevšečnosti,ki so posledice premočnega vzburjenja vegetativnega živčnega sistema. Strah pred operacijo se lahko kaže kot nemir pri bolnici,pospešeno bitje srca,zvišan RR, pospešeno ali nepravilno dihanje,… Razgovor koristi počutju bolnice,saj se strah na ta način lahko zmanjša.

 

MOŽNI PROBLEMI:

-strah vezan na neobveščenost v zvezi z operacijo

-strah pred narkozo

-strah pred težavami po operaciji

 

CILJI ZN:

-bolnica je na operacijo fizično pripravljena

-bolnica je na operacijo psihično pripravljena in pomirjena

-preprečiti krvne strdke

-preprečiti okužbo

-pozna in upošteva navodila (ne sme jesti in piti)

-seznanjena je o posegu

 

AKTIVNOST ZN DAN PRED OPERACIJO:

-bolnico sprejmemo in jo namestimo v bolniško sobo

-seznanimo jo s potekom priprav na operacijo

-če je zaskrbljena se z njo pogovorimo in jo pomirimo

-izmerimo telesno težo,telesno višino izmerimo vitalne funkcije (podatki so pomembni za anestezijo)

-odpošljemo urin za predpisane preiskave

-bolnica se oprha, pere lase, odstrani ličila in lak na nohtih (pri odvisnih bolnicah to opravimo mi)

-preverimo stanje popka in nohtov

-opravimo predpisane posega: britje operativnega polja (splovila, pazduhe) dezinfekcija nožnice, čiščenje črevesja

-bolnici damo primerno hrano glede na vrsto operacije (lahko ali tekočo,samo tekočine)

-bolnico opozorimo,da naj ne uživa hrane in tekočine od 24 ure naprej

-pred spanjem ji damo predpisano uspavalo ali pomirjevalo

 

AKTIVNOSTI ZN NA DAN OPERACIJE:

-bolnico pomirimo tako da se pogovarjamo z njo in jo poslušamo

-povemo ji kam jo bomo namestili takoj po operaciji (intenzivna nega/ nazaj na oddelek)

-preverimo ali je tešča

-poskrbimo, da se oprha, obleče v svežo srajco,odstrani nakit, zobno ali drugo protezo in jo dobro shrani

-preoblečemo posteljnino in pripravimo sterilizirano operacijsko srajco ter povoje

-izmerimo vitalne funkcije in sporočimo nepravilnosti odgovorni sestri

-bolnico opozorimo, naj izprazni mehur in po tem,ko je dobila premedikacijo ne vstaja več

-na roko namestimo zapestnici z imenom, priimkom, letnico rojstva, oddelek in številko bolniške sobe

-rahlo povijemo noge od prstov do dimelj

-preoblečemo jo v bolniško srajco

-preverimo dokumentacijo

-bolnico odpeljemo v operacijsko sobo,spotoma jo spodbujamo in pomirimo

 

MOŽNI ZAPLETI PO OPERACIJI:

-zvišana TT: (nad 37 C) zaradi infekcije ali hematoma operativnega polja,krvi v trebušni votlini, uroinfekta, infekcija pljuč

-infekcija rane: zaradi velikih ran,hematoma,operacije v inficiranem mestu,diabetisa

-hematom rane,dehiscenca rane

-uroinfekt ,retenca urina

-globoka venska tromboza ali tromboembolija

-pljučni zapleti

 

VLOGA TZN PRI BOLNICI PO GINOKOLOŠKI OPERACIJI:

Po večjih operacijah ostane nekaj dni na intenzivni negi. Na oddelek pride 3 ali 4 dan po operaciji. TZN mora biti seznanjen z možnimi zapleti (predvsem z znaki zapletov) po operaciji zato,da jih pravočasno opazimo in o njih poroča odgovorni sestri ali zdravniku.

 

MOŽNI PROBLEMI:

-krvavitve

-infekcija

-bolečina

-krvni strdki

-prizadetost zaradi spreminjanja telesne podobe

 

CILJI ZN PO VSAKI OPERACIJI:

-doseči čim boljše počutje bolnice

-doseči čimprejšnje okrevanje po operaciji

-doseči, da bolnica čim prej samostojno opravlja osnovne življenjske aktivnosti

-preprečiti ali pravočasno opaziti zaplete po operaciji(vnetje,vensko trombozo, dekubitus pri nepokretni bolnici)

-pridobiti zaupanje bolnice in ji omogočiti,da izraža svoje občutke

 

AKTIVNOSTI ZN PO ABDOMINALNI OPERACIJI NA MATERNICI:

-merimo in beležimo pulz, dihanje in TT (nevarnost vnetja,venske tromboze, embolije)

-po naročilu naredimo prevezo rane

-rano opazujemo(krvavitve, sekret, gnoj, bolečina, dehiscenca, hematom) in o spremembi poročamo odgovorni sestri.

-v primeru drena opazujemo prehodnost,beležimo količino in izgled sekreta ter skrbimo,da je steklenica nižje od rane in da je v njej vakum.

-redno menjamo steklenice ali vrečke

-opazujemo krvavitve iz nožnice

-v primeru trojnega urinskega katetra merimo in beležimo diurezo

-po naročilu odstranimo kateter in nato opazujemo izločanje urina (možnost hipotonije mehurja)

-naredimo intimno nego s polivanjem

-opazujemo izločanje plinov in blata

-bolnici damo predpisano lahko hrano

[wp_ad_camp_1]

-pripravimo material za odstranjevanje drena,ko je v steklenici manj kot 10ml sekreta

-okrog 7 dne po operaciji pripravimo material za odstranitev šivov

-z bolnico se pogovarjamo in jo poslušamo

-skrbimo za urejenost in čistočo okolja

Po manjših ginekoloških operacijah pride bolnica nazaj v svojo sobo popolnoma zbujena.

 

AKTIVNOST ZN PO VAGINALNIH OPERACIJAH(KONIZACIJA):

-merimo in beležimo vitalne funkcije

-opazujemo dihanje

-opazujemo izgled bolnice in barvo kože

-opazujemo krvavitve iz nožnice in pogosto menjamo sterilne higijenske vložke

-naredimo sterilno anogenitalno nego

-splovilo umivamo po vsakem odvajanju in dobro osušimo s tamponiranjem ter pustimo na zraku

-bolnici pomagamo pri vstajanju,ko se popolnoma zbudi

-zbujeni bolnici damo piti in jesti

-če je med operacijo bil vstavljen sterilni trak,vprašamo,kdaj je predvidena njegova odstranitev in pripravimo material

-po odstranitvi traku bolnica 2uri miruje (nevarnost krvavitve)

-dajemo predpisano terapijo per os

-bolnico poslušamo in poročamo o njenih težavah odgovorni sestri (bolečina,zaskrbljenost,strah)

-ob odhodu bolnice iz bolnišnice,se prepričamo,da je dobila ustrezne informacije

-možnost krvavitve 8 ali 10 dan po operaciji (po potrebi obiščite zdravnika)

-rjavkasti izcedek približno 1 mesec

-naj se ne kopa in počaka s spolnimi odnosi približno 1 mesec

Pred odhodom bolnice domov se prepričamo ali je dobila ustrezna navodila:

Približni 1 mesec naj se izogiba fizičnim naporom in naj se 1 mesec ne kopa. Informacije vezane na bolezen in na operacije daje samo zdravnik. Odstranitev maternice lahko povzroči občutek izgube in bolnica ima lahko negativno telesno podobo,kar lahko vodi v potrtost. Pomembno je,da lahko bolnica svoja čustva izraža in da je stiska ne premaga. Svetujemo ji,da se pogovori s svojim zdravnikom,ki jo po potrebi napoti k psihologu.

Leave a comment