Premestitev bolnika

Premestimo ga na drugi oddelek ali drugo zdr. ustanovo.

Naloge ob premestitvi:

–       Ali je prazna bolniška postelja?

–       Njegovo obleko,

–       Uredimo bolnikovo dokumentacijo,

–       Obvestimo svojce,

–       Napišemo in dodamo zraven negovalno poročilo,

–       V spremstvu m.s..

Naloge po premestitvi:

–       Vse razkužit,

–       Ureditev, na novo prestiljeno bolniško posteljo.

PREDAJA SLUŽBE:

Prenos pomembnih informacij o bolniku znotraj zdravstvenega teama. V sestrski sobi se izvaja predaja. Če je nujno pa ob bolniku. Glede življenskih aktivnosti.

Leave a comment