- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Pred operativna in med operativna zdravstvena nega

*NAVODILA B:

*NAVODILA ZDR. OSEBJU:

*PRIPRAVA KUŽNEGA B NA OP:

“FAST TRUCK” KIRURGIJA:

MEDOPERATIVNA ZDR. NEGA

OPERACIJSKI TIM:

*kirurg in asistenca

*MS instrumentalka:

*MS, ki asistira operacijski ekipi – leteča MS

*anesteziolog

*anestezijska MS:

*drugo osebje (inženir radiologije npr.)