Pred operativna in med operativna zdravstvena nega

*NAVODILA B:

 • ostati tešč
 • ne sme hoditi
 • odvajanje
 • temeljita jutranja toaleta, oz. posteljna kopel
 • odstraniti ličila, lak, nakit, protezo, kontaktne leče, očala, umetne ude
 • obleče čisto bolniško perilo
 • deponiranje vrednejših predmetov, denarja
 • izpraznjene mehurja

*NAVODILA ZDR. OSEBJU:

 • pogovor z B
 • kontrola VF
 • priprava dokumentacije
 • aplikacija premedikacije
 • povijanje nog
 • prerez mavca, opornic
 • transport B na operacijo (leže – premedikacija!)
 • predaja B anestezijski sestri
 • p.p. priprava postelje za operiranega B (če se vrača nazaj na oddelek)

*PRIPRAVA KUŽNEGA B NA OP:

 • dekolonizacija, zadnji na vrsti

“FAST TRUCK” KIRURGIJA:

 • kirurgija s pospešenim okrevanjem
 • princip neteščosti in čim hitrejšega enteralnega hranjenja in mobilizacija po OP posegu
 • pitje OH napitkov večer pred posegom in do 2 uri pred posegom
 • opuščanje intenzivnega čiščenja črevesja
 • odločitev operaterja in anesteziologa
 • individualna odločitev

MEDOPERATIVNA ZDR. NEGA

OPERACIJSKI TIM:

*kirurg in asistenca

*MS instrumentalka:

 • priprava instrumentov
 • vzdrževanje sterilnega operacijskega polja
 • nadzoruje člene tima, da ostanejo sterilni
 • skr za ustrezne sterilne instrumenta, šivalni material
 • nadzor in skrb za potreba operaterja
 • dosledno vzdrževanje aseptične metode dela

[wp_ad_camp_1]

*MS, ki asistira operacijski ekipi – leteča MS

 • ocena P stanja in njegovih potreb
 • zagotavlja varnost P in okolja
 • skrb za nemoten potek aseptičnih postopkov
 • pravočasno odkriva nevarnosti v okolju
 • kontrolira in dokumentira količino porabljenega materiala
 • skrbi za povezavo z drugimi osebjem izven operacijske sobe

*anesteziolog

*anestezijska MS:

 • priprava materiala in aparature za nemoten potek anestezije
 • psihična priprava P
 • skrb za aseptično izvedbo intervencij
 • skrb za nadzor in dokumentiranje VF
 • kontrola in dokumentiranje količine porabljenega materiala
 • nadzor in izvajanje ZN P med zbujanjem
 • povezovanje z drugimi službami in oddelkom

*drugo osebje (inženir radiologije npr.)

Leave a comment