Zdravstvena vzgoja – plonkec

VZGOJA: je proces oblikovanja osebnosti. ZDRAVSTVENA VZGOJA: je del vzgoje človeka. Je vzgoja za zdravje za zdrav način življenja.(hig. Navade,zdrave navade,izogibanje razvad,izobrazba) CILJ ZV: 1.je

Zdrav človek,zdrava družba 2. da se ljudje zavejo odgovornosti za svoje zdravje in tudi za zdravje drugih

Continue reading “Zdravstvena vzgoja – plonkec”

Vprašanja in odgovori iz zdravstvene nege vaja

KAKŠEN POMEN IMA ZA VAS KONTINUIRANA ZN?

Je neprekinjena nega B/V ne glede na mesto obravnave.Za nemoten potek je potrebno kontinuirano delovanje služb ZN,kontinuirana procesna obravnava B/V,timsko načrtovana premestitev ali odpust bolnika v sodelovanju z drugimi.

KAJ SO MEICINSKO TEHNIČNI POSTOPKI OZ. POSEGI?

Diagnostični postopki so del medicinske obravnave.Zdravnik jih  načrtuje in vrednoti,izvajajo pa  v celoti ali delno specialno usposobljeni ljudje,spec. med.,  in drugih strok,negovalno osebje.

Continue reading “Vprašanja in odgovori iz zdravstvene nege vaja”

Nega infekcijskega bolnika

KLINIČNE ZNAČILNOSTI NALEZLJIVIH BOLEZNI,POJASNI!

SPLOŠNI ZNAKI(značilnosti so za vse bolezni enake).So  posledica delovanja mikroorganizmov in njihovih toksinov.

~motnje splošnega stanja-splošna slabost,motnje spanja,glavobol,bolečine v mišicah,sklepih,izguba apetita…Vsi znaki so različne intenzije in so običajno najbolj izraženi v začetku bolezni.

~zvišana telesna temperatura-je najpogostejši znak nalezljivih bolezni vendar ni specifičen ker ga najdemo tudi pri drugih obolenjih

~spremembe na kardiovaskularnem sistemu-najpogosteje na perifernem krvnem obtoku,včasih tudi na srcu.

~motnje v delovanju gastrointestinalnega trakta

Continue reading “Nega infekcijskega bolnika”

Pediatrija zapiski

KAJ JE PEDIATRIJA?

Je veja medicine ki se bori s patologijo,terapijo in preventivo otroških bolezni in s higieno v otroškem obdobju.

NAJPOMEMBNEJŠE BOLEZNI PRI OTROCIH SO?

Infekcije,bolezni dihal(prehlad,angina,astma,bronhitis).

VZROK ASTME?

Vzroka ne poznamo,poznamo pa vzročne dejavnike,ki povzročajo kronično poslabšanje–>zunanji vplivi in preobčutljivost dihalnih poti.

Continue reading “Pediatrija zapiski”

Javno zdravje in epidemiologija

  1. 1.     Razvoj javnega zdravja: obdobje sanitarnega javnega zdravja (1840 – 1900)!

–          Predhodniki:

  • I. L. Danilevsky (1784):

»Moč oblasti je najboljši zdravnik.«

  • J. P. Franck (1786):

»Medizinische Polizei«:
Varovanje zdravja pomeni dolžnost države, ki mora urediti življenje tako, da to ne škodi zdravju prebivalstva.

  • Nj. Svetl. Princ G. A. Potemkin:

»Sicer pa je najbolje, da se vojaki umivajo in strižejo, kot pa da se pudrajo in nosijo lasulje.«

Continue reading “Javno zdravje in epidemiologija”

Prehranjevanje in pitje – zdravstvena nega

1.Naštej faktorje, ki vplivajo na prehranjevanje ?

Socialno kulturni faktorji

Izbira živil in način življenja ljudi vplivata na prehranske navade ljudi, toda v današnjem času se vedno bolj nagiba k industrijsko pripravljeni hrani.

Faktorji okolja

Naravno življenjsko okolje lahko s svojo ponudbo hrane  človeka ogroža, zaradi:

  • § onesnaženosti okolja
  • § izropanost surovin v zemlji…

Continue reading “Prehranjevanje in pitje – zdravstvena nega”

DTP – vaja

1. Kaj je zdravilo? Kdo ga predpisuje? In komu in kdo ga daje?

Zdravilo: je sredstvo, ki preprečuje in zdravi bolezen. Zdravnik ga predpisuje na recept ali na temperaturni list. Predpisano zdravilo daje bolniku MS ali tehnik zdr.nege.

 

2. Kaj mora ms pri tem paziti ?

Upoštevati mora pravilo 5-p.

  Continue reading “DTP – vaja”

Zapiski iz farmakologije

1)      DEFINIRAJ FARMAKOLOGIJO!

Je veda ki preučuje medsebojno delovanje  zdravila in organizma.

2)      KAKO DELIMO FARMAKOLOGIJO? OPIŠI!

Delimo jo na:

Farmakokinetiko – gre za proučevanje vpliva organizma na zdravilo oziroma zajema procese sproščanja, absorbcije, porazdeljevanja, presnove in izločanja zdravila.

Farmakodinamika- opisuje in proučuje mehanizme delovanja določenega zdravila v organizmu ter učinke ki jih dosega.

Continue reading “Zapiski iz farmakologije”

Ginekologija – srednja zdravstvena šola

  1. 1.    Koliko časa traja nosečnost ?

ü  Nosečnost traja povprečno 280 dni/40 tednov/ 10 lunarnih mesecev/9 koledarskih mesecev in 7 dni.

 

  1. 2.    Na katere načine se določi rok poroda ?

Nageljeva formula: prvemu dnevu zadnjega mesečnega perila  prištejemo eno leto in 7 dni ter odštejemo 3 mesece.

Po plodovem gibanju: prvorodka prvič začuti plodovo gibanje po 2 tednu nosečnosti, mnogorodka pa že po 18 tednu.

Z ultrazvokom

Z znanilci poroda: izbočen popek, povešen trebuh, plod se umiri, izloči se sluzav čep.

Continue reading “Ginekologija – srednja zdravstvena šola”

Mikrobiologija vaja za test

  1. DEFINICIJA EPIDEMIOLOGIJE

Epidemiologija = medicinska disciplina, ki se ukvarja z množičnimi pojavi bolezni med ljudmi, predvsem z nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi.

PROUČUJE: vzroke, načine širjenja, trajanje, posledice, pojavnost, ukrepe za preprečevanje.

Continue reading “Mikrobiologija vaja za test”