Preprečevanje poškodb pri uporabnikih računalnika

POVZETEK

 

Elektronska revolucija, je močno spremenila življenje sodobnega človeka. Vedno težje si predstavljamo življenje brez računalnikov in drugih podobnih pripomočkov, ki nas hitreje in učinkoviteje pripeljejo do rezultata. Žal pa dolgotrajno sedenje ob računalniku prinaša tudi negativne posledice, ki se odražajo predvsem na našem zdravju in dobrem počutju. Človeško telo namreč ni ustvarjeno za dolgotrajno sedenje, večurno mirovanje je tako za nas nenaravno in vodi v slabo počutje ter različne poškodbe.

Continue reading “Preprečevanje poškodb pri uporabnikih računalnika”

Infuzija, obolenja ledvic in jeter

ZN BOLNIKA Z INFUZIJO

Po naročilu zdravnika, z infuzijo dovajamo bolniku tekočino, elektrolite, razne soli, vitamine, zdravila….

Naloga MDS: priprava in aplikacija infuzije

Naloga TZN: menjava infuzijskih steklenic, opazovanje.

Continue reading “Infuzija, obolenja ledvic in jeter”

Zdravstvena nega otroka izrazi in bistvo

Izrazi pri obolenjih dihal in ušes:

RINITIS – vnetje nosne sluznice (nahod)

FARINGITIS –  vnetje sluznice žrela

TONZILITIS – vnetje nebnic, mandeljnov (angina)

TRAHEITIS – vnetje sapnika

BRONHITIS – vnetje sapnic

Continue reading “Zdravstvena nega otroka izrazi in bistvo”

Preiskave v zdravstvu in paliativa

PALIATIVNA OSKRBA

  1. konvencionalni princip – negiranje umiranja, pozornost usmerjena k bolezni, izogibanje narkotikov in pomirjevalov, beg pred umiranjem.
  1. paliativni princip – umiranje kod del življenjskega ciklusa. Pozornost je usmerjena na človeško doživljanje, sodelovanje, odprta komunikacija, osredotočimo se na posamezne stopnje umiranja, prilagajanje narkotikov in pomirjeval za ublažitev bolečine.

  Continue reading “Preiskave v zdravstvu in paliativa”

Zdravstvena vzgoja zapiski

VZS: Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko

Vzgoja za zdravje – Zdravstvena vzgoja

VZGOJA: je proces oblikovanja osebnosti

ZDRAVSTVENA VZGOJA: je del vzgoje človeka. Je vzgoja za zdravje,za zdrav način življenja.(hig. Navade,zdrave navade,izogibanje razvad,izobrazba…)

CILJ ZV: – je zdrav človek, zdrava družba

Continue reading “Zdravstvena vzgoja zapiski”

Psihologija – srednja zdravstvena šola

1.OPREDELITEV PSIHOLOGIJE

Beseda psihologija je skovana iz dveh starogrških besed, iz besede psihe (=duša, duševnost) in besede logos (=beseda, nauk, znanost). Dobesedno torej psihologija pomeni nauk o duši. Psihologija proučuje duševnost, duševne pojave.

Psihologija je znanost, ki raziskuje duševno stvarnost, medtem ko druge znanosti npr. fizika, kemija raziskujejo materialno stvarnost. Duševni pojavi pa niso preprosti, temveč so zapleteni, sestavljeni iz množice med seboj povezanih in prepletenih procesov in dogajanj. Pri posamezniku so ti procesi organizirani v celoto, ki jo imenujemo osebnost. Z duševnostjo pa je tesno povezano naše ravnanje, vedenje ali obnašanje. Vse to je predmet psihološkega proučevanja.

Continue reading “Psihologija – srednja zdravstvena šola”

Dajanje injekcij

INTRADERMALNA INJEKCIJA

Mesto aplikacije
– volarna stran podlakti, 10 cm pod komolčnim pregibom
– koža nad lopatico (pri otrocih)

Intradermalne injekcije uporabljamo za vakcinacijo in kožne teste

SUBKUTANA INJEKCIJA

Subkutano injekcijo dajamo v podkožno tkivo podkožja.

Mesto aplikacije

Continue reading “Dajanje injekcij”

Zdravstvena nega in prva pomoč

 

Vprašanja

Podvprašanja

Stopnja

Skupaj

I.

II.

III.

Naštej in razloži vzroke povišane telesne temperature in naštej spremljajoče znake.

a)     Poimenuj povišano telesno temperaturo glede na vzroke.

10

b)     Razloži vzroke.

10

c)      Naštej spremljajoče znake.

10

30

Continue reading “Zdravstvena nega in prva pomoč”

Izolacija – plonkec

Izolacija-namen izolacije-1)preprecevanja sirjenja nalezljivihj bolezni 2) prepreciti sirjenje m.o. od bolnika v neposredno okolico 3) zascita b. katerega obrambna sposobnost je slabaKategorije izolacije-standardna izolacija-zadosca za vecino bakteriskih ion virusnih bolezni stroga i. velja za tezjo obliko bolezni in za vecjo kuznost (steklina, pljucni antraks) karantena takrat ko gre za bolezni ki so zelo kuzne in je nihov potek zelo tezak zascitna i. zavarovanje z zmansano imunsko odpornostjo izolacijski okrepi-standardni upostevamo jih pri stku z vsemi bolniki ne glede na vrsto obolenja,higijena rok, uporaba rokavic, osebna zacitna sredstva (maske ocala halaja..),

Continue reading “Izolacija – plonkec”

Kvalitativne motnje spomina

Kvalitativne motnje spomina: To so konfabulacije (izmišljene vsebine v katere bolnik verjame.) DEJA VU (nekaj se nam zdi znano, a vemo da tega še nismo videli slišali) to štejemo med motnje predstavljanja. Situacijske krize-ali naključne krize povzročajo jih nenadni zunanji dogodki nad katerimi oseba nima nadzora so nepridljive in nepričakovane naprimer izguba službe doma partnerja organsko pogojeni-A)primarne-duševna manrazvitost oligofrenija prirojena ali posledica okvar možganov med porodom ali v prvih 3 letih življenja-debilnost IQ je od 50-69 inteligencne sposobnosti na stopnji 12 letnega povprečnega otroka

Continue reading “Kvalitativne motnje spomina”