- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Otroška ohromelost (Poliomielitis)

PRENOS:

INKUBACIJA:

ZDRAVLJENJE:

PREPREČEVANJE: