Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR:

Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni.

Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje.

Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.

 

NOTRANJA PRESOJA:

Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in objektivnega vrednotenja.

Namen je ugotoviti, ali je sistem vodenja ustrezen ali ne glede na dokumentacijo.

Proces zajema:

  1. planiranje
  2. priprava na izvedbo
  3. izvedba presoje
  4. poročanje o ugotovitvi
  5. določanje ukrepov
  6. izvedba ukrepov
  7. preverjanje izvedenih ukrepov
  8. zaključno poročanje

Leave a comment