- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Motnje zavesti in spomina

ZAVEST pomeni zavedanje sebe in sveta. Ocenjujemo budnost bolnika in bistrino zavesti.

MOTNJE ZAVESTI:

 

SPOMIN je sposobnost uskladiščenja in priklica določenih vsebin in njihovega prepoznavanja. Nobena duševna dejavnost ni možna brez spomina.

MOTNJE SPOMIN

1. KVANTITATIVNE:

HIPERMNEZIJA (pretiran spomin – pojavlja se pri maničnem razpoloženju, ko se bolnik spominja dogodkov, ki jih drugače ni sposoben priklicati v spomin),

HIPOMNEZIJA ( oslabljen spomin – staranje – demenca),

AMNEZIJA (časovno jasno razmejeno obdobje, o katerem se oseba ničesar ne spominja, npr. po pretresu možganov).

2. KVALITATIVNE:

KONFABULACIJE (izmišljene vsebine v katere bolnik verjame).