Motnje zavesti in spomina

ZAVEST pomeni zavedanje sebe in sveta. Ocenjujemo budnost bolnika in bistrino zavesti.

MOTNJE ZAVESTI:

  • KVANTITATIVNE (prizadeta budnost):
  • SOMNOLENCA (bolnik je zaspan,  z dražljajem ga je mogoče zbuditi, možen razgovor),
  • SOPOR ( bolnik se na dražljaje odziva refleksno, pogovor ni mogoč),
  • KOMA (bolnik se na dražljaje ne odziva);
  • KVALITATIVNE (prizadeta bistrina):
  • ZMEDENOST (bolnik slabše zaznava resničnost npr. zaradi hudega strahu, bolečine),
  • ZAMRAČENOST (bolnik se ne zaveda resničnosti – lahko se vede čisto običajno, kasneje pa se ničesar ne spominja, npr. po epileptičnem napadu).
  • DELIRANTNO SKALJENA ZAVEST (bolnik pod vplivom vidnih in slušnih halucinacij ne dojema resničnosti).

 

SPOMIN je sposobnost uskladiščenja in priklica določenih vsebin in njihovega prepoznavanja. Nobena duševna dejavnost ni možna brez spomina.

MOTNJE SPOMIN

1. KVANTITATIVNE:

HIPERMNEZIJA (pretiran spomin – pojavlja se pri maničnem razpoloženju, ko se bolnik spominja dogodkov, ki jih drugače ni sposoben priklicati v spomin),

HIPOMNEZIJA ( oslabljen spomin – staranje – demenca),

AMNEZIJA (časovno jasno razmejeno obdobje, o katerem se oseba ničesar ne spominja, npr. po pretresu možganov).

2. KVALITATIVNE:

KONFABULACIJE (izmišljene vsebine v katere bolnik verjame).

Leave a comment