Motnje volje

HOTENJE pomeni zavedanje svobode lastnega odločanja.

MOTNJE:

1. ZMANJŠANJE VOLJE:

VOLJA = psihična dejavnost ki vodi našo aktivnost k določenemu cilju.

ABULIJA = popolna brezvoljnost (hotena dejavnost bolnika je minimalna), spremlja jo tudi motorična nedejavnost – STUPOR (bolnik leži ali sedi domala negibno, ne govori – noče, komaj reagira/ali sploh ne na bolečinske dražljaje, ne hrani se spontano),

HIPOBULIJA = aktivnost volje je zmanjšana, obstaja nekaj motorične dejavnosti – okrnjena in upočasnjena,

HIPERBULIJA = zaposlitvena sla =  prizadetega ves čas nekaj sili v aktivnost (veliko dela – malo naredi, začne in ne konča; ne čuti utrujenosti; sla po gibanju – HIPERKINEZIJA (brezciljen motorični nemir).

 

2. KATATONSKE MOTNJE (motnje volje in dejavnosti)

KATALEPSIJA (voščena upogljivost) = bolnik se sam od sebe ne giblje, ga pa lahko postavimo v različne, tudi neobičajne drže, v katerih lahko vztraja v nedogled,

NEGATIVIZEM

– AKTIVEN – bolnik naredi ravno nasprotno od tistega, kar mi želimo,

– PASIVEN – bolnik ne naredi tistega, kar od njega želimo oz. kar mu ukažemo,

[wp_ad_camp_1]

AVTOMATIJA NA UKAZ = bolnik z avtomatsko poslušnostjo sledi našim ukazom, tudi če je zanj boleče (boleči gibi).

Leave a comment