Motnje v odnosih

DUŠEVNO ZDRAVJE (LIK ZDRAVE OSEBNOSTI):

–       Prilagojeno funkcioniranje,

–       Dobri medsebojni odnosi v družini, med prijatelji – človek srečnejši in uspešnejši.

RAZVOJ ODNOSOV SKOZI ŽIVLJENSKA OBDOBJA:

–       DOJENČEK: tisti, ki niso imeli odnosa z materjo, kasneje v življenju težje izpostavijo odnose z drugimi.

–       V OTROŠTVU: v otrokovo življenje vstopajo tudi drugi ljudje ( vrtec, šola ) in otrok postaja bolj samostojen.

–       MLADOSTNIŠTVO: bolj je povezan s prijatelji, od družine se oddaljuje in postaja vse bolj neodvisen od staršev.

–       ZGODNJE ODRASLO OBDOBJE: samoodločanje – zaposlitev, poroka, ustvarjanje družine (sam odloča glede odnosov z drugimi).

–       SREDNJA LETA: lastni otroci odraščajo in se samoosvajajo, odidejo nekateri prijatelji; manj, kot je dela z otroki, več časa za ukvarjanje s stvarmi, ki te veselijo.

–       STAROST: obdobje izgub; sprijazniti se morajo s staranjem, izgubo staršev, upokojitvijo, smrtjo prijateljev, vdovstvom, pešanjem zdravja in vse večjo odvisnostjo z lastno smrtjo.

MOTNJE V VZPOSTAVLJANJU ODNOSOV:

  1. Odmaknjenost od ljudi,
  2. Okolica posameznika izloči,
  3. Prevelika odvisnost od ljudi,
  4. Manipulacija z ljudmi,
  5. Osamljenost (vse motnje vodijo v osamljenost).

Medicinska diagnoza motenj v vzpostavljanju odnosov:

–       Shizofrenija,

–       Motnje osebnosti.

[wp_ad_camp_1]

Negovalne diagnoze:

–       Motnje v odnosih,

–       Neuspešnost,

–       Socialna izolacija,

–       Spremembe v mišljenju.

Leave a comment