Merjenje krvnega tlaka

Merjenje z RR-RivaRoccijem.

SISTOLIČNI TLAK (prvi utrip).

DIASTOLIČNI TLAK (zadnji utrip).

Avskultacijska metoda-poslušanje (s stetoskopom).

Palpacijska-tipanje pulza na arteriji radialis.

Takoj, ko je tlak v manjšeti višji, kot tlak v arteriji pulza ne tipamo več. Merimo, ko je bolnik umirjen (sede ali leže).

Pripomočki:

–       Stetoskop,

–       RivaRocci,

–       Razkužilo za roke,

–       Razkužilo za manjšeto.

Postopek dela:

–       Razkužimo si roke,

–       Razložimo bolniku kaj bomo delali,

–       Poiščemo pulz oz. zatipamo na arteriji radialis,

–       Nadenemo manjšeto na nadlaket,

–       Napihnemo manjšeto in nato prislonemo stetoskop k arteriji, da bomo slišali utrip,

–       Zmerimo krvni tlak,

–       Dokumentiramo in razkužimo si roke in material,

–       Pospravimo material.

Leave a comment