Menjava urinske vrečke

Pripomočki:

–       Razkužilo za roke,

–       Alkoholno razkužilo,

–       Sterilni tamponi,

–       Urinska vrečka,

–       Zaščitne ne sterilne rokavice,

–       Zbirna posoda,

–       Zaščitna kompresa in ledvička.

Izvedba:

–       Razložimo postopek,

–       Razkužimo roke,

–       Nadenemo rokavice,

–       Razkužimo odtočno cev,

–       Urinsko vrečko izpraznimo v zbirno posodo, ki je na papirnati brisači.

–       Pod stik med urinsko vrečko in kateter podložimo zaščitno kompreso z razkuženimi tamponi, obrišemo stik med katetrom in urinsko vrečko.

–       Uporabljeno vrečko snamemo s katetra in jo zamenjamo z novo. Uporabljeno vrečko snamemo s katetra in jo zamenjamo z novo. Snamemo rokavice in si razkužimo roke, pospravimo material in dokumentiramo.

–       Urinsko vrečko menjamo na 1 teden.

 

Standard urinske vrečke:

Mora biti sterilno zaprta. Na konektu mora imeti zaščitno kapico. Drenažna cev mora biti dolga približno 1m. Mora imeti možnost upogibanja, fleksibilnosti in dobrega pretoka, ker če ne prihaja do zastoja seča. Odvzamemo mesto seča iz sistema mora biti za preiskave čim bližje katetru. Vrečka mora imeti dovolj velik volumen. Nameščamo jo dovolj visoko od tal, ker je na dnu vrečke odtočna cev. Za makroskopsko opazovanje mora biti vrečka prosojna. Imeti mora zadovoljivo zadrževanje urina brez dostopa bakterij in drugih mikroorganizmov. Dobro mora tesniti.

[wp_ad_camp_1]

 

Imeti mora možnost obešanja na posteljo in možnost pritrditve cevi. Povezava med katetrom in urinskim drenažnim sistemom mora biti zanesljiva.

Diureza: to je v 24/h izločen seč. Zbiramo ga za ugotovitev količine ali kvantitete. Za izračun bilance tekočin. Specifična teža ali gostota urina ima razpon od 1001 do 1030.

Merjenje gostote:

–       Priprava materiala: predpasnik, rokavice, staničevina, urometri, posoda za odplake, vrč s sečem, gostoto urina merimo v stekleni menzuri, ki je dovolj visoka, da urometer prosto plava. Urometer ima skalo, ki je visoka od 1000 do 1040.

Leave a comment