- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Legionela

LEGIONELA je prenosljiva bolezen, ki jo povzroča rod gramnegativnih bakterij Legionella.
Povzročitelj je bakterija Legionella pneumophia (v 90% obolenj) . Je splošni razviti vodni organizem, ki ji ugaja temperatura 25-45°C.

POZNAMO DVE OBLIKI OBOLENJA:

Za bolezen je značilno da se pojavlja v poletnih ali jesenskih časih, najpogostejši vzrok pa je slabo vzdrževanje vodovodnih sistemov( v bolnišnicah, hotelih…)

Pri tej bolezni je prebližno od 5-30% smrtnih primerov.

Preprečimo jo tako, da redno pregledujemo vodovodne sisteme,ter zagotavljanje ustrezno temperaturo vode.

LEGIONELLA PNEUMOPHIA in DRUGE LEGIONELE:
Družina legionellaceae ima preko 40 vrst. Po gramu so negativne bakterije. Pri ljudeh je za 90% okužb kriva pnemonphila.

Povzročitelj se nahaja v naravnih vodah,vodnih razervarjih. Najbolj jim ustreza topla voda. Legionela preži tudi v plavalnih bazenih in pa v vlažnih tleh ter kompostih. Če se nahaja v hladni vodi se v njej ne razmnožuje! Razmnožuje se v alveolarnih makrofagih.

Problem so stara,slabše vzdrževani vodovodni sistemi,takrat ko ni rednih kontrol vode. Če je legionela prisotna v vodi še ne pomeni okužbo!pomembna je koncentracija legionele v vodi ter kontaminiranih izpustov.
Legionela je drobna kokobacilarna po gramu negativna bakterija iz okolja-iz površinskih vod. V laboratoriju jo je zelo težko vzgojiti.

Najbolj znana je legionela pneumophia tip 1., ki pri starejših in manj odpornih ljudeh povzroča pljučnic.

POTI OKUŽBE:

Najpogosteje pride do okužbe z legionelo zaradi vdihavanja aerosola(delci snovi, ki lebdijo v zraku-prah,dim,meglica…) , ki vsebuje bakterije in lahko izvira iz kateregakoli okuženega  območja vode!
Če pijemo vodo se človek ponavadi NE okuži,saj imamo v želodcu klorovodikovo kislino, ki bakterijo uniči, vendar nas kislina ne ščiti, če pride do oslabljenega imunskega sistema.

KAKO BOLEZEN POTEKA?

Najpogosteje legionela poteka kot pljučnica, ki pa jo ne moremo ločiti od ostalih pljučnic če ne opravimo laboratorijskega testa! Inkubacijska doba traja od 2-10 dni.
Bolezen ne prizadane samo pljuč, temveč tudi jetra in ledvica.

ZAČETNI ZNAKI BOLEZNI:

Lahko pride tudi do halucinacij,somnolence,zmedenosti…(posledica učinkov na živčni sistem)

Pri bolnikih odvzamejo kužnino iz dihal ter sputum pošljejo na test dokazovanja nukleinskih kislin(imunofluorescenca).
Pomemben dokaz je tudi legionela antigena v urinu!

PREPREČEVANJE BOLEZNI:

UČINKI RAZLIČNO VISOKIH TEMPERATUR NA LEGIONELO:

LEGIONARSKA BOLEZEN

Čeprav je bila legionarska bolezen identificirana šele po njenem izbruhu med delegati ameriškega legionarskega zbora leta 1976, je dejansko mnogo starejša. Ko so ugotovili, katera bakterija jo povzroča, je raziskava pokazala, da so se epidemije te bolezni pojavile že zadnjih 40 let. Danes menijo, da je 10 odstotkov vseh primerov pljučnice izven bolnišnice dejansko legionarska bolezen!

Vse legionele so patogene za človeka(lahko povzroči okužbo). Te bakterije so aerobne, pomeni da za razvoj potrebuje kisik.

Širijo se s kapljicami vode, pri nastanku vodnih aerosolov (pršenje, tuširanje, klimatske naprave z vlažilci, wirpooli…), tako da le ta pride direktno v pljuča. Pri pitju vode, ki vsebuje bakterijo Legionele, ne more priti do okužbe, zanesljivo pa je tudi, da se okužba ne prenaša iz človeka na človeka.

Legionela najbolje prenaša pH od 5,0  do  8,5 ter kloniranje.

Moderen način sterilizacije je kombinacja UV svetlobe ter ultrazvoka.
Z ultrazvokom se poruši zgradba celične membrane gostiteljskega organizma, to pa omogoči dostop UV svetlobe do legionele ter jo uniči.

Ko se legionela razmnoži v vodovodnih sistemih jo je težko uničiti. Potrebno je odstraniti vse morebitne dejavnike tveganja ( podporni organizmi-alge,ameba) ter razkužiti sistem z vročo vodo(toplotni šok), lahko pa tudi s klorom. V takem primeru naj stavb nebi izpraznili, vendar se morajo uporabniki čim bolj izogniti tveganju. V gospodinjstvu ni takšne nevarnosti, saj so grelci vode manjši in s tem bolj pretočni.

VIRI:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Legioneloza

http://www.kclj.si/spobo/legionela.pdf

http://sl.wikipedia.org/wiki/Legioneloza#Poti_oku%C5%BEbe

http://sl.wikipedia.org/wiki/Legioneloza#Potek_bolezni

http://sl.wikipedia.org/wiki/Legioneloza#Prepre%C4%8Devanje_bolezni

http://www.biotherm.si/cms/node/102

http://www.zdravstvena.info/vsznj/pljucnica/

-Medicinska enciklopedija 2.

-učbenik mikrobiologija z epidemiologijo(str 85)