Kvalitativne motnje spomina

Kvalitativne motnje spomina: To so konfabulacije (izmišljene vsebine v katere bolnik verjame.) DEJA VU (nekaj se nam zdi znano, a vemo da tega še nismo videli slišali) to štejemo med motnje predstavljanja. Situacijske krize-ali naključne krize povzročajo jih nenadni zunanji dogodki nad katerimi oseba nima nadzora so nepridljive in nepričakovane naprimer izguba službe doma partnerja organsko pogojeni-A)primarne-duševna manrazvitost oligofrenija prirojena ali posledica okvar možganov med porodom ali v prvih 3 letih življenja-debilnost IQ je od 50-69 inteligencne sposobnosti na stopnji 12 letnega povprečnega otroka

-imbecilnost IQ 20-49 inteligenčne sposobnosti kot 3-7 let star povprečni otrok-idiotija IQ je manj kot 19 inteligenčni razboj na stopnji največ 2 leti staremu otroku B)sekundarne –upad inteligence demenca   -globalna to je enakomerno pesanje vseh funkcij (senilna demenca) –lakunarna vse fukcije ne pesajo enakomerno ohranja se lahko se neko spečificno znanje abulija-popolna brezvoljnost (hotena dejavnost bolnika je minimalna, spremnla jo tudi motorična nedejavnost stupor bolnik leži ali sedi domala negibno ne govori noče komaj reagira ali sploh ne na bolečinske dražljajene hrani se spontano okrenljivost-to je slabo vzdrževanje sposobnosti bolnik ni zmožen slediti nekemu dogodku ne more se na neko stvar skoncentrirati,tremor je tresenje udov glave in trupa

vidne halucinacije-vidne ali optične halucinacije prividi  -enostavne fotomi naprimer bolnik vidi iskrice   -sestavljene vizije (bolnik vidi osebe živali duhove bodisi črnobelo ali v bravah pomanjšano ali povečano

perseveracija-bolnik kar naprej ponavlja eno in isto misel besedo ali zlog pojavlja se pri demenci ali po poškodbi možganov nebolezenska oblika se pojavlja pri alkoholiziranosti, zaspanost utrujenost mentalna higijena-mentalna higijena včasih-skrb za duševno bolne v bolnišnicah       mentalna higiena danes-psihiatrična preventiva-preprečevanje nastajanja duševnih motenj pri zdravih preprečevanje recidivov bolezni pri že zdravljenih endogene psihoze-od znotraj nastale saj so vzroki razen dednosti le malo znani Psihoze so predvsem shizoifrenija manično depresivna psihoza in paranoidna psihoza, zdravimo jih z zdravili in drugimi metodami

[wp_ad_camp_1]

stacionalna motnje-so tiste motnje ki v časovnem poteku ne kazejo bistvenih sprememb naprimer duševna manjrazvitost  faza-je endogeno nastala sprememba duševnega stanja ki traja različno dolgo in nato izgine

periode-so faze ko se ponavljajo v približno enakih obdobjih naprimer zaporednje maničnih faz

Leave a comment