Klinične poti na otroškem oddelku

Klinične poti na pediatriji se od preostalih kliničnih poti razlikujejo po vrsti oz. namenu in času hospitalizacije. Za m.s. oz. d.m.s., ki je zaposlena na pediatriji je pomembno, da pozna vrste kliničnih poti in izpolnjevanje le teh.

Vrste kliničnih poti:

–       Šola lulanja

–       Šola kakanja

–       Klinična pot pri operaciji žrelnice

–       Klinična pot pri zdravljenju s penicilinom

–       Klinična pot pri fimozah, kilah

–       Klinične poti pri provokacijah na kravje mleko.

Izpolnjevanje

Današnje klinične poti so lepo oblikovane tako, da m.s., ki se prvič srečajo z posamezno vrsto klinične poti ve kaj mora narediti oz. izpolniti, saj je pod vsako rubriko napisano kdo izpolni. Kar koli m.s. ali zdravnik vpiše v klinično pot, se pod to rubriko tudi podpiše in s tem nosi odgovornost vpisanih podatkov. Kljub izpolnjevanju klinične poti je pomembno, da m.s. opazuje otroka in njegove V.F., ki jih dokumentira.

ŠOLA LULANJA

Izvaja se pri otrocih od 6. Leta naprej, ki imajo težave pri izločanju oz. mikcijah. Otrok dobi določeno količino tekočine dnevno, ki se razdeli čez celotni dan. Urin more zadrževati, do določene ure, ta pa se zbira v posodi za 24 urno zbiranje urina. CILJ: otrok samostojno in spontano urinira kjer in kadar koli želi z neprekinjenim curkom.

ŠOLA KAKANJA

Izvaja se pri otrocih, ki imajo težave z zaprtjem ( ne odvajajo na 3 dni ). CILJ: redno odvajanje. Šola kakanja naj bi se kmalu opustila.

PROVOKACIJE NA KRAVJE MLEKO

Ta se opravi, kadar sumimo, da je otrok alergičen na mleko. Poznamo KRATKO ( manjše tveganje ) in DOLGO ( večje tveganje za alergijo ) provokacijo. Otroku se na 30 minut povečuje količina mleka, ki ga zaužije, met tem pa opazujemo počutje in kožo otroka.

PROVOKACIJA NA ANTIBIOTIKE

Ker poznamo več vrst antibiotikov, se klinične poti zato med seboj razlikujejo. Shema je ista, razlika je v količini in vrsti antibiotika.

FIMOZA-OBREZOVANJE

[wp_ad_camp_1]

Operacija, ki se opravi pri fantkih, kateri imajo težavo s kožico in je ne morejo dati preko glavice. Otrok je odpuščen še isti dan.

 

Vprašanja za ponavljanje:

  1. Vrste kliničnih poti.
  2. Kaj je pomembno za m.s. oz. d.m.s., ki so zaposlene na pediatriji ?
  3. Pri katerih otrocih se opravi šola lulanja?
  4. Vrste kliničnih poti pri provokacijah na kravje mleko.
  5. Kaj mora vsak zdravstveni delavec storiti, ko vpiše podatke v dokumentacijo ( klinično pot )? Zakaj ?

Leave a comment