Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE:

–          višjo kakovost

–          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala

Kaj hočemo doseči?

  1. dobro počutje bolnika
  2. zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi
  3. izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti
  4. izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja

 

STOPNJE KAKOVOSTI:

–          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… )

–          POVPREČNA kakovost ( prepozna primere nadpovprečne prakse in na podlagi tega pripravi višje cilje )

–          ATRAKTIVNA kakovost  ( povezana z nosilci najboljših praks na ravni države )

 

ODBOR IN KOMISIJA ZA KAKOVOST:

Naloge in misija:

–          odgovoren je za upravljanje celovite kakovosti in nenehno izboljšavanje.

–          zapis in izvajanje ciljev

–          merila klicne uspešnosti na ravni celotnega zavoda, oddelka, odseka,…

–          pospeševanje aktivnosti za kakovost

–          ustvarjanje kulture kakovosti

 

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKA:

  1. Pregled in analiza poročil
  2. Svetovanje posameznim oddelkom za izboljšanje kak.
  3. spremljanje izvedbe ukrepov
  4. priprava navodil in spremljanje aktivnosti v smislu notranjega nadzora
  5. spremljajo ležalno dobo, kakovost gibanja in enodnevne bolnišnice, kontrolne preglede

Leave a comment