Hranjenje bolnika po želodčni sondi

Cilji:

–       Da dobi predpisano vrsto in količino hrane,

–       Dobra prehranjenost in hidriranost bolnika,

–       Higiensko in tehnično pravilno izvedena intervencija.

 

Materiali in pripomočki:

–       Tovarniško pripravljena hrana (enteralna),

–       Ogreta na sobno temperaturo,

–       Enteralni sistem za hranjenje (črpalka),

–       Sistem za prosti pad,

–       Črpalka za hranjenje + zloženci,

–       Razkužilo, brizgalka 50ml, rokavice, stetoskop, zaščita za bolnika, ledvička, koš za odpadke.

Izvedba:

–       Priprava bolnika (bolnika seznanimo z namenom in načinom izvedbe posega. Namestimo ga v pravilen položaj (45°-60°) ali sedeči položaj).

–       Priprava izvajalca (razkužimo si roke in nadenemo rokavice).

–       Izvedba intervencije pod vbodno mesto želodčne sonde namestimo zaščito. Položaj sonde in morebiten nastanek prejšnjega obroka hrane preverimo z aspiracijo. Lego sonde preverimo tudi z upihovanjem zraka in poslušanjem s stetoskopom. (avskultacija).

–       Slečemo si rokavice, razkužimo roke, s steklenico z enteralno prehrano pretresemo. Na steklenico namestimo sistem za hranjenje. Napolnimo hranilni sistem. Potem očistimo, razkužimo vhodno mesto želodčne sonde. Pod spoj namestimo svežo zaščito. Nastavimo ustrezno hitrost pretoka. Ob zaključku hranjenja in pred vsakim novim hranjenjem. Sondo prebrizgamo z 20-30ml destilirane vode in zamašimo.

[wp_ad_camp_1]

Po zaključku hranjenja bolnik še 30 min ostane v dvignjenem položaju. Pospravimo material, razkužimo roke in dokumentiramo. Opišemo opažanja, enteralne komplikacije in zabeležimo količino dane hrane.

Pomembno!

Brizgalko in hranilni sistem menjamo na 24ur. Ob koncu premora preverimo enteralni zaostanek hrane. Do 100 ml. če je več bolnika ne hranimo ampak postopek ponovimo čez eno uro in obvestimo zdravnika. Aspirirane hrane ne vbrizgavamo nazaj v želodčno sondo. Poostrena nega nosa in ustne votline. Vlažimo ustno sluznico. Uvajanje NGS postopno traja več dni. Količino preučujemo šele, ko le to 24ur prenaša. Ob uvajanju NGS začnemo z hranjenjem po štirih urah.

Leave a comment