Hospitalizem

Negativna reakcija bolnika na daljše bivanje v bolnišnici ali več zaporednih bivanj s premori.

Vrste hospitalizma:

–       Fizični ( padec z bolniške postelje, kontrakture,… ),

–       Psihični ( agresivnost, otopelost, depresija, strah,… ),

–       Infekcijski ( MRSA, infekcije ran, interhospitalne infekcije,… ).

Vzrok:

–       Slaba organizacija dela,

–       Slabe etične kvalitete osebja,

–       Slabo strokovno in teoretično znanje,

–       Šerlatinski pristop.

Kako lahko zmanjšamo hospitalizem?

–       Z dobro organizacijo dela,

–       Slabe etične kvalitete,

–       Boljše strokovno znanje,

–       Ne šerlatinski pristop k delu.

Leave a comment