- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Ginekološke operacije

Operater lahko operira bolnico abdominalno (preko trebušne stene) ali vaginalno (preko nožnice).

Abdominalne operacije so:

Vaginalne operacije so:

Vloga MS pri hospitalizirani bolnici, ki čaka na ginekološko operacijo

Priprava bolnice na ginekološko operacijo

Priprava na ginekološko operacijo, kakor tudi ZN po njej predstavljata pomemben delež pri uspehu zdravljenja bolnic. TZN se mora tega zavedati in s svojim strokovno opravljenim delom prispevati k čimprejšnjemu okrevanju bolnic. Vse bolnice se bojijo operacije, narkoze, post operativnih bolečin in težav, ki jih pričakujejo po operaciji. Zato jim zdravnik pojasni namen in potek operacije z vsemi možnimi posledicami in jih pomiri. Na ta način se lahko zmanjšajo nevšečnosti, ki so posledica premočnega vzburjenja vegetativnega živčnega sistema. Strah pred operacijo se lahko kaže kot nemir pri bolnici, pospešeno bitje srca, zvišan RR, pospešeno ali nepravilno dihanje,… Razgovor koristi počutju bolnice, saj se strah na ta način (lahko) zmanjša.

Možni problemi:

Cilji ZN:

Aktivnosti ZN dan pred operacijo:

Aktivnosti ZN na dan operacije:

Možni zapleti po operacijah:

Zvišana TT (nad 37°C) zaradi infekcije ali hematoma operativnega polja, krvi v trebušni votlini, uroinfekta, infekcije pljuč.

Infekcije rane zaradi velikih ran, hematoma, operacije v inficiranem mestu, diabetesa.

Znaki bolečina in rdečina rane, sekrecija iz rane.

Hematom rane, dehiscenca rane.

Uroinfekt, retenca urina.

Globoka venska tromboza ali trombembolija.

Pljučni zapleti.

Vloga MS pri bolnici po ginekološki operaciji

Po večjih operacijah ostane nekaj dni na intenzivni negi. Na oddelek pride 3. ali 4. dan po operaciji. TZN mora biti seznanjen z možnimi zapleti (predvsem z znaki zapletov) po operaciji zato, da jih pravočasno opazi in o njih poroča odgovorni sestri ali zdravniku.

Možni problemi:

Cilji ZN po vsaki operaciji:

Aktivnosti ZN po abdominalni operaciji na maternici:

Po manjših ginekoloških operacijah pride bolnica nazaj v svojo sobo že popolnoma zbujena.

Aktivnosti ZN po vaginalnih operacijah (konizaciji):

Pred odhodom bolnice domov se prepričamo ali je dobila ustrezna navodila:

Približno 1 mesec naj se izogiba fizičnih naporov in naj se en mesec ne kopa. Informacije vezane na bolezen in na operacijo daje samo zdravnik. Odstranitev maternice lahko povzroči občutek izgube in bolnica ima lahko negativno telesno podobo, kar lahko vodi v potrtost. Pomembno je, da lahko bolnica svoja čustva izraža in da je stiska ne premaga. Svetujemo ji, da se pogovori s svojim zdravnikom, ki jo po potrebi napoti k psihologu.