Ginekološke operacije

Operater lahko operira bolnico abdominalno (preko trebušne stene) ali vaginalno (preko nožnice).

Abdominalne operacije so:

 • laparoskopija
 • operacije jajcevodov, jajčnikov in maternice

Vaginalne operacije so:

 • abrazija (kiretaža maternice)
 • konizacija
 • serklaža
 • sprednja in zadnja plastika
 • vaginalna histerektomija (odstranitev maternice)

Vloga MS pri hospitalizirani bolnici, ki čaka na ginekološko operacijo

Priprava bolnice na ginekološko operacijo

Priprava na ginekološko operacijo, kakor tudi ZN po njej predstavljata pomemben delež pri uspehu zdravljenja bolnic. TZN se mora tega zavedati in s svojim strokovno opravljenim delom prispevati k čimprejšnjemu okrevanju bolnic. Vse bolnice se bojijo operacije, narkoze, post operativnih bolečin in težav, ki jih pričakujejo po operaciji. Zato jim zdravnik pojasni namen in potek operacije z vsemi možnimi posledicami in jih pomiri. Na ta način se lahko zmanjšajo nevšečnosti, ki so posledica premočnega vzburjenja vegetativnega živčnega sistema. Strah pred operacijo se lahko kaže kot nemir pri bolnici, pospešeno bitje srca, zvišan RR, pospešeno ali nepravilno dihanje,… Razgovor koristi počutju bolnice, saj se strah na ta način (lahko) zmanjša.

Možni problemi:

 • strah vezan na neobveščenost v zvezi z operacijo
 • strah pred narkozo
 • strah pred težavami po operaciji

Cilji ZN:

 • bolnica je na operacijo psihično pripravljena in pomirjena
 • bolnica je na operacijo fizično pripravljena
 • seznanjena je o posegu
 • pozna in upošteva navodila (ne sme jesti in piti)
 • preprečiti okužbo
 • preprečiti krvne strdke

Aktivnosti ZN dan pred operacijo:

 • bolnico sprejmemo in jo namestimo v bolniško sobo
 • seznanimo jo s potekom priprav na operacijo
 • če je zaskrbljena, se z njo pogovarjamo in jo skušamo pomiriti
 • izmerimo vitalne funkcije, telesno težo, telesno višino (podatki so pomembni za anestezista)
 • odpošljemo urin za predpisane preiskave
 • bolnica se oprha, pere lase, odstrani ličila in lak na nohtih (pri odvisnih bolnicah to opravimo mi)
 • posebej preverimo stanje nohtov in popka
 • opravimo predpisane posege: britje operativnega polja (spolovila, pazduhe), dezinfekcija nožnice, čiščenje črevesja
 • bolnici damo primerno hrano glede na vrsto operacije (lahko ali tekočo hrano, samo tekočine)
 • bolnico posebej opozorimo, naj ne uživa hrane in tekočin od 2400 ure naprej
 • pred spanjem ji damo predpisano pomirjevalo ali uspavalo

Aktivnosti ZN na dan operacije:

 • bolnico pomirimo tako, da jo poslušamo in se z njo pogovarjamo
 • povemo ji, kam jo bomo namestili takoj po operaciji (intenzivna nega, nazaj na oddelek)
 • preverimo ali je tešča
 • poskrbimo, da se oprha, obleče v svežo srajco, odstrani nakit, zobno ali drugo protezo (ki jo dobro shrani)
 • preoblečemo posteljo in pripravimo sterilizirano operacijsko srajco ter povoje
 • izmerimo vitalne funkcije in sporočimo nepravilnosti odgovorni sestri
 • bolnico opozorimo, naj izprazni mehur in po tem, ko je dobila premedikacijo ne vstaja več
 • na roko namestimo zapestnico s priimkom, imenom, letnico rojstva, oddelkom in številko bolniške sobe
 • rahlo povijemo noge od prstov do dimelj
 • preoblečemo jo v bolniško srajco
 • preverimo dokumentacijo
 • bolnico odpeljemo v operacijsko sobo, spotoma jo vzpodbujamo in jo pomirimo

Možni zapleti po operacijah:

Zvišana TT (nad 37°C) zaradi infekcije ali hematoma operativnega polja, krvi v trebušni votlini, uroinfekta, infekcije pljuč.

Infekcije rane zaradi velikih ran, hematoma, operacije v inficiranem mestu, diabetesa.

Znaki bolečina in rdečina rane, sekrecija iz rane.

Hematom rane, dehiscenca rane.

Uroinfekt, retenca urina.

Globoka venska tromboza ali trombembolija.

Pljučni zapleti.

Vloga MS pri bolnici po ginekološki operaciji

Po večjih operacijah ostane nekaj dni na intenzivni negi. Na oddelek pride 3. ali 4. dan po operaciji. TZN mora biti seznanjen z možnimi zapleti (predvsem z znaki zapletov) po operaciji zato, da jih pravočasno opazi in o njih poroča odgovorni sestri ali zdravniku.

Možni problemi:

 • krvavitve
 • infekcija
 • bolečina
 • krvni strdki
 • prizadetost zaradi spremenjene telesne podobe

Cilji ZN po vsaki operaciji:

[wp_ad_camp_1]

 • doseči čimprejšnje okrevanje po operaciji
 • doseči čim boljše počutje bolnice
 • doseči, da bolnica čimprej samostojno opravlja osnovne življenjske aktivnosti
 • preprečiti ali pravočasno opaziti zaplete po operaciji (vnetje, vensko trombozo, dekubitus pri nepokretnih bolnicah)
 • pridobiti zaupanje bolnice in ji omogočiti, da izraža svoje občutke

[wp_ad_camp_1]

Aktivnosti ZN po abdominalni operaciji na maternici:

 • merimo in beležimo pulz, dihanje in TT (nevarnost vnetja, venske tromboze, embolije)
 • po naročilu naredimo prevezo rane
 • rano opazujemo (krvavitve, rdečina, gnoj, sekret, dehiscenca, bolečina, hematom) in o spremembah poročamo odgovorni sestri
 • v primeri drena opazujemo prehodnost, beležimo količino in izgled sekreta ter skrbimo, da je steklenica nižje od rane in da je v njej vakum
 • redno menjamo steklenice ali vrečke
 • opazujemo krvavitve iz nožnic
 • v primeru trojnega urinskega katetra merimo in beležimo diurezo
 • po naročilu odstranimo kateter in nato opazujemo izločanje urina (možnost hipotonije mehurje)
 • naredimo intimno nego s polivanjem
 • opazujemo izločanje plinov in blata
 • bolnici damo predpisano lahko hrano
 • pripravimo material za odstranitev drena, ko je v steklenici manj kot 10 ml sekreta
 • okrog 7. dne po operaciji pripravimo material za odstranitev šivov
 • bolnico poslušamo in se z njo pogovarjamo
 • skrbimo za čistočo in urejenost okolja

Po manjših ginekoloških operacijah pride bolnica nazaj v svojo sobo že popolnoma zbujena.

Aktivnosti ZN po vaginalnih operacijah (konizaciji):

 • merimo in beležimo vitalne funkcije
 • opazujemo dihanje
 • opazujemo izgled bolnice in barvo kože
 • opazujemo krvavitve iz nožnice in pogosto menjamo sterilne higienske vložke
 • naredimo sterilno anogenitalno nego
 • spolovilo umivamo po vsakem odvajanju in dobro osušimo s tamponiranjem ter pustimo na zraku
 • bolnici pomagamo pri vstajanju, ko se popolnoma zbudi
 • zbujeni bolnici damo piti in jesti
 • če je med operacijo bil vstavljen sterilni trak, vprašamo, kdaj je predvidoma njegova odstranitev in pripravimo material
 • po odstranitvi traku bolnica dve uri miruje (nevarnost krvavitve)
 • dajemo predpisano terapijo per os
 • bolnico poslušamo in poročamo o njenih težavah odgovorni sestri (bolečina, zaskrbljenost, strah)
 • ob odhodu bolnice iz bolnišnice, se prepričamo, da je dobila ustrezne informacije:
 • možnost krvavitve 8. ali 10. dan po operaciji (po potrebi obišče zdravnika)
 • rjavkast izcedek približno 1 mesec
 • naj se ne kopa in naj počaka s spolnimi odnosi približno 1 mesec

Pred odhodom bolnice domov se prepričamo ali je dobila ustrezna navodila:

Približno 1 mesec naj se izogiba fizičnih naporov in naj se en mesec ne kopa. Informacije vezane na bolezen in na operacijo daje samo zdravnik. Odstranitev maternice lahko povzroči občutek izgube in bolnica ima lahko negativno telesno podobo, kar lahko vodi v potrtost. Pomembno je, da lahko bolnica svoja čustva izraža in da je stiska ne premaga. Svetujemo ji, da se pogovori s svojim zdravnikom, ki jo po potrebi napoti k psihologu.

Leave a comment