DTP – vaja

1. Kaj je zdravilo? Kdo ga predpisuje? In komu in kdo ga daje?

Zdravilo: je sredstvo, ki preprečuje in zdravi bolezen. Zdravnik ga predpisuje na recept ali na temperaturni list. Predpisano zdravilo daje bolniku MS ali tehnik zdr.nege.

 

2. Kaj mora ms pri tem paziti ?

Upoštevati mora pravilo 5-p.

 

3. Oblike zdravil:

Trde:

-Tablete

-Šumeče

-Oriblete

-Dražeje

-Kapsule

-Lingvaleta

-Obliži

Poltrde:

-Praški

-Kreme

-Svečke

-Mazila

pogosto pri zdravilih za uporabo na koži

Tekoče:

Sirupi

Injekcije

Kapljice

Čaji, infuzije, mešanice

Namenjene perenteralni peroralni ali lokalni uporabi.

 

4. Pravilo 7-P:

–          pravilno zdravilo, kar preverimo 3 in sicer

ko ga primemo v roko

ko ga vzamemo iz stekleničke

ko ga vrnemo na poličko

–          pravem bolniku, preverimo identiteto bolnika

–          pravi čas po predpisih ( na 6-8 ur , enkrat ali trikrat dnevno pred obroki in po njih)

–          na pravi način ( npr. per os- skozi usta)

–          pravilno dozo preverjamo glede na naročilo in po navodilih na embalaži

–          beleženje v zdravstveno dokumentacijo

–          opazovanje pacienta po aplikaciji

 

 5. Vrste zdravil

 Analgetik– sredstvo proti bolečinam

 Sedativ– sredstvo za pomirjanje

 Hipnotik – sredstvo za uspavanje

 Kardiotonik– za ojačanje srčne mišice

Antipiretik– nižanje telesne tem.

Antitusik– proti kašlju

Ekspektorans- za izkašljevanje

Narkotik– sredstvo proti močnim bolečinam in za omamo

Anestetik– za omrtvičenje

Diuretik– za odvajanje vode

Laksans- za odvajanje blata

Antibiotik- proti vnetju

Spazmolitik– proti krčem

 

6. Kje so zdravila shranjena? Kako morajo biti  urejena ??

Zdravila se shranjujejo v oddelčno lekarno. zdravila so urejena po obliki in abecedi ali po delovanju in abecedi. Shranjujemo jih v zaklenjeni omari, nekatere v hladilniku. Zdravila so shranjena na mestih, kjer je stalna tem. in ni direktne svetlobe.

 

7. Kako shranjujemo narkotike?

Ta zdravila moramo vedno hraniti na posebni mestih oddelčne lekarne, kjer so zmeraj zaklenjena. Naročanje in uporaba mora biti natančno zabeležena. Vsaka doza je dokumentirana z imenom in priimkom bolnika, datumom in podpisom sestre.

 

8. Naloge ZT in MS pri shranjevanju zdravil!

–          vzdrževanje reda in čistoče v depoju zdravil

–          upoštevanje pogojev shranjevanja

–           upoštevanje racionalnih zalog zdravil

–          Kontrola rokov trajanja

–          Vračanje preparatov najmanj mesec dni pred potekom roka uporabe

 

9. Farmakopeja

je lekarniška knjiga, kjer so v latinščini in slovenščini napisana imena zdravil, njihovi učinki, način dajanja, shranjevanja…

nalepka na zdravilu mora biti čitljiva in vidna

Bela nalepka s črnimi črkami pomeni, da je zdravilo za dajanje per os

Rdeča nalepka s črnimi črkami pomeni , da je to zdravilo za zunanjo uporabo

Rdeča nalepka s črnimi črkami in mrtvaško glavo opozarja, da je zdravilo smrtno nevarno. Zdravila vedno puščamo v originalnih škatlicah

 

10. Zakaj moramo zdravila shranjvati v orginalnih škatlicah?

Da se zdravila med seboj nebi pomešala, da vemo kako zdravilo uporabiti.

11. Kaj je doza zdravila ? katere vrste doze zdravil poznamo? Doze zdravil

Doza je količina, ki jo prejme bolnik po zdravnikovem pisnem naročilu.

Lahko je:

Terapevtska– zdravilna

Maksimalna terapevtska– največja možna zdravilna količina zdravila

Minimalna terapevtska– najmanjša količina zdravila, ki še deluje zdravilno

Poznamo še :

Toksično– zastrupljajočo

Letalno– smrtno količino zdravila

 

12. Katere načine dajanja zdravil poznamo?

Skozi usta- per os ali oralno

Pod jezik- sublingvalno

Na dostopne sluznice

Na kožo- dermalno

V danko- rektalno

Z vdihavanjem- per inhalationem

Z vbrizgavanjem- per injectionem

V žilo- Intravenozno

V mišico- Intramuskularno

Podkožno- subkutano

V kožo- Intrakutano

 

13. Opiši brizgalke in kako jih pravilno uporabljamo?

Uporabljamo plastične brizgalke za enkratno uporabo. Sestavlja jo bat in cilinder. Je sterilizirana. Velikosti so: 2,5, 10 in 29 ml. pred uporabo vedno preverimo sterilnost igel in brizgalk tako da ugotovimo, če je ovitek nepoškodovan in če še imajo rok uporabnosti. Pri rokovanju z brizgalko in iglo se ne smemo dotakniti nastavka in bata brizgalke ter kovinskega dela igel.

 

14. opiši injekcijske igle? Katere velikosti so primerne za določene načine dajanja?

Narejene so iz kovine.

Velikosti:

0,45-16 mm- subkutane

0,80- 38mm- intramuskularne, intravenozne

0,80- 50mm- intramuskularne

1,2- 50 mm- za razredčevanje

Konica je glede na dolžino lahko:

Normalna- za intramuskularno

Kratka- za intravenoszno

In zelo kratka- za intrakutano

 

15. opiši steklene ampule

Vsebujejo 1,2,5,10 ali 20 ml zdravila.v zgornjem delu kjer se apula odpira je le ta zožena in označena z obročem ali piko nad vratom, kar pomeni da ampulo odpremo samo z lomljenjem.

 

16. dvojne ampule

Ampula A vsebuje zdravilo, B pa sredstvo za razredčevanje. Oboje vsrkamo v eno brizgalko. Ampule z zdravilom v prehu- suhe ampule: prah tekšne ampule sme biti raztopljen tik pred uporabo zaradi neobstojnosti topila.

 

17. steklenička za prebadanje:

zaprta z gumjastim zamaškom, ki je zaščiten z aluminjastim obročem. Takšna steklenička ponavadi vsebuje več doz.

 

 

18. kaj  povzroči občutek bolečine pri dajanju inijekcij?

-vbod skozi kožo

-lokalno draženje zaradi zdravila, predvsem pri določenih snoveh( vitamini) ali pri večjih količinah.

 

 

19. Kako bolniku zmanjšamo bolečino pri dajanju inijekcije?

-Z razkužilom, s katerim razkužimo kožo, pustimo da se posuši, da ne steče čez vbodno ranico in da začne delovati

-zdravila naj imajo telesno tem. večje količine počasi injiciramo

– vzpostavimo telesni kontakt: vbodno meso nežno primemo in lahno stisnemo

-bolnik naj pred injekcijo vzdihne in med dajanjem izdihne.

 

20. opiši postopek aplikacije zdravila bolniku!

Potem ko smo bolnika namestili v udoben položaj in ga seznanili z storitvijo storimo naslednje:

-kontroliramo zdravilo

-si razkužimo roke

-vbodno mesto enkrat razkužimo z sterilnim tanponom

– z igle odstranimo zaščitni pokrovček

– preverimo, če je zrak iz brizgalke iztisnjen

– kožo napnemo in nagubamo, odvisno od načina dajanja

-vbodemo iglo

-aspiriramo

-skrbno vbrizgamo vsebino in pri tem bolnika opazujemo

– iglo in brizgalko hitro izvlečemo

Istočasno s suho sterilno gobico pokrijemo vbodno mesto

– iglo takoj odložimo v kontejner

– brizgalko odvržemo v koš za odpadke

-uredimo bolnika

-aplikacijo zabeležimo na tem. list( čas ,dozo, način dajanja, morebitno reakcijo)

-razkužimo si roke

-delo dokumentiramo

 

21. kakšna zdravila dajemo subkutano? Vbodno mesto in resorbcija.

Pod kožo dajemo le zdravila, raztopljena v vodi.

Vbodno mesto:

Srednja zunanja tretjina stegna

-sredina zunanje strani nadlakti

-trebuh

[wp_ad_camp_1]

Počasna resorbcija

 

22. posebnosti aplikacije inzulina!

Insulin shranjujemo v hladilniku pri tem. 2- 8  stopinj cenzija

-pred   uporabo ga 10 premešamo

-vbodno mesto sistemtsko menjujemo: najprej v trebuh, nato v stegno, v zunanjo stran nadlakti.

– preverimo vbodno mesto in ga enkrat razkužimo s sterilnim tanponom

– po aplikaciji igle ne aspiriramo

– po aplikaciji storitev dokumentiramo

– po injekciji mora bolnik dobiti zajtrk.

 

23. aplikacija intramuskularnih injekcij!

Zdravilo vnašamo v mišico s pomočjo brizgalke in igle. Vbodno mesto je lahko:

–          zgornja zunanja četrtina zadnjične mišice

–          sredina stegenske mišice

-sredina nadlahtne mišice

Resorbcija je hitra, pri oljnih raztopinah je podalšana. Izberemo igle premera 0,8- 0,9 mm in dolžie 50-60cm.vbodno mesto enkrat razkužimo s sterilnim tanponom. Vbodemo pod kotom 90 stopinj, pri ljudeh z normalno telesno težo obstaja le majhna razlika v debelini tkiva, tako da nasplošno lahko uporabimo iglo dolžine 50- 60 mm, pri debelih pa 70- 80 mm dolgo iglo da sigurno zadenemo v mišico.

 

24. zapleti pri aplikaciji zdravil!

alergična reakcija

– tvorba abscesa

-aseptična nekroza

– nabodena žila- lahko nastane hematom

-nabod živca

-zlom igle

 

25. kaj mora vsebovati voziček za reanimacijo?

-Zdravila in infuzijske tekočine, ki jih uporabimo pri nastanku šoka, brizgalke in injekcijske igle različnih velikosti, venflonke, sterilni tamponi z razkužilom za kožo, infuzijski sistem, rokavice, vreča za odpadni material,zaščita za posteljo

– pripomočki za intubacijo, če preneha dihati, ambu balon za umetno ventilacijo

-pripomočki za aspircijo skeleta v ustih, dihalnih in aspirator

– manjša kisikova jeklenka

-mikropoor , povoj,

-seznam pripomočkov.

 

26. kakšen dokument je popis bolezni in kaj v njem piše?

– podatki medicinske anamneze

– trenutno stanje bolezni

– potek bolezni

-terapija, ki jo bolnik dobiva v času zdravljenja

-ter končne ugotovitve o obolenju

 

27. katere podatke vsebuje tem. list?

Je namenjen dnevnemu beleženju vitalnih funkcij, bilanci tekočin, izločanju seča in blata ter opisovanju telesne teže. Zdravnik opisuje terapijo, preiskave, dieto, razne posege.

 

28. kaj zajema negovalna dokumentacija?

negovalni list

– negovalno anamnezo

-načrt zdravstvene nege

– poročilo negovalnega tima

  

29. opiši sprejem bolnika!

Bolnik pride v bolnišnico z napotnico osebnega zdravnika in s potrjeno kartico zz. Najprej           se prijavi v sprejemni ambulanti. Tehnik zdravstvene nege, ki sprejema bolnike, naj nebo vljuden človek. Ob prvem stiku z bolnikom naj bo pozoren na njegovo počutje.

Sprejemna dokumentacija:

V sprejemni ambulanti zdravnik pregleda bolnika in odloči ali bo sprejet ali ne. V primeru sprejema izstavijo osnovna dokumenta: popis bolezni in tem. list.

Iz sprejemne ambulante ga napotijo v kopalnico, kjer se preobleče v bolniško perilo, če je potrebno se tudi oprha. Svojo obleko preda v  shrambo in kot potrdilo prejme listek za obleko. pri neprisebnih bolnikih  popišemo ves nakit  in se podpišeta 2 osebi. Obleko bolnikov z zajedavci damo v posebno vrečo in jo označimo. Tako pripravljenega bolnika tehnik zn spremlja na oddelek. Tam ga preda odgovorni sestri. Ta bolnika sprejme se mu predstavi in mu razkaže okolico v kateri bo bival.Tehnik zdr.nege ga odpelje v bolnisko sobo,kjer ga predstavi še sobolnikom.Bolnika tudi obvestijo v katere prostore bolnikom ni vstop dovoljen.

Sprejem bolnika je lahko:

   Načrtovan– bolnik je sprejet v  bolnišnico po dogovoru u zdravnikom na določen dan

   Nujen– kadar je bolnikovo življenje ogroženo. Ogroženo je lahko neposredno (srčni infarkt,        večja krvavitev) ali pa posredno (akutna obolenja v trebuhu, odprti zlom…)

 

30. negovalne intervencije po namestitvi bolnika!

Po namestitvi bolniku zmerimo in vpišemo na tem list krvni tlak, pulz, tem in po potrebi dihanje. Sestra, ki vodi negovalni tim, vzame negovalno anamnezo, izpostavi negovalne probleme, ugotovi potrebe in naredi načrt dela. V kuhinji naroči hrano. Pri nezavestnem bolniku vse osebne stvari natančno popišemo. Po namestitvi se pogovorimo s svojci.

 

31. odpust bolnika iz bolnice !

Odredi zdravnik. Ms se pozanima o možnostih odhoda telefonsko obvesti svojce včasih pokliče taksi ali pa  rešilni avto. Ms vedno preveri, sli so svojci obveščeni o odhodu. Pri odpustu bolnika svojce seznanimo z režimom življenja doma, spregovorimo o prehrani, počitku, rekreaciji, seznanimo ga kje in kdaj bo dobil odpustnico in kam bo šel na kontrolo. Ms uredi vso dokumentacijo ter vse skupaj pošlje v oddelčno pisarno kjer napišejo odpustnico.

 

32. Premestitev bolnika:

  • na oddelku kamor ga premeščamo, se pozanimamo ali imajo zanj prosto posteljo
  • pripravimo bolnikovo obleko in ostale predmete, ki jih ima pri sebi
  • uredimo dokumentacijo in jo pošljemo v oddelčno pisarno
  • v kuhinji odpovemo hrano
  • svojce obvestimo o premestitvi
  • napišemo negovalno sporočilo za oddelek

ta vsebuje:

-osebne podatke o bolniku

-diagnozo

– terapijo

-osebna higiena

-dieto

-Infuzija

-drugo (urinski kateter)

 

33. Predaja službe:

Novi ekipi  predamo pisno in ustno sporočilo za vsakega bolnika posebej.

  1. pisno poročilo

opažanja in podatke beleži kratko, jedrnato in objektivno. Tehnik zn svoja opažanja sporoči ms, ki piše poročilo o bolniku.

  1. ustno sporočilo

način ustnega predajanja je odvisen od dogovora na oddelku. Običajno poteka tako, da pride nova izmena  5- 10 minut prej v službo . stara in nova ekipa se pogovorita o vsakem bolniku posebej. Predaja mora biti natančna, dosledna in objektivna za vsakega bolnika

Leave a comment