- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Demenca in delirij

Demenca je skupek bolezenskih znakov, ki vključuje proces upadanja možganskih funkcij kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje,..


DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK DEMENCE

VRSTE DEMENC

VLOGA DRUŽINE PRI PREPOZNAVANJU DEMENCE PRI PACIENTU

Pomembna je vključitev svojcev in njihova ustrezna poučenost, ki prepreči marsikateri nesporazum v odnosu do pacienta z demenco. Člani družine in svojci s svojim zgledom in vedenjem, stališči in mnenji pomembno vplivajo na razmišljanje, mnenje in stališča do ohranjanja in krepitve zdravja pacienta.

PODROČJA, PRI KATERIH PRIHAJA DO MOTENJ ZARADI DEMENCE

Motnje na področju kognitivnih funkcij

Motnje na področju čustvovanja

Motnje na področju vedenja in vzpostavljanja socialnih stikov

Motnje na področju telesnega delovanja

STOPNJE DEMENCE

 

DELIRIJ spada med organske duševne motnje. Ob upoštevanju nekaterih značilnosti delirantnega stanja lahko vplivamo na zmanjšanje pojavnosti delirija in zapletov, ki se ob tem pojavijo.

Se hitro razvije in ima običajno nihajoč začetek, traja od nekaj ur do nekaj dni. Običajno mine brez posledic, lahko pa je za pacienta življenjsko ogrožajoč.

VZROKI ZA NASTANEK

SIMPTOMI

Izrazitejši so ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah.

FAZE POTEKA ALKOHOLNEGA DELIRIJA